Sdělení SÚKL ze dne 22.7.2014

SÚKL informuje o uvolnění uvedené šarže léčivého přípravku Almiral, inj. sol. k distribuci, výdeji a léčebnému použití.  

 

Oddělení závad v jakosti
22. 7. 2014

Diklofenak – CMDh schválila doporučení Výboru PRAC, 08.07.2013

Byla schválena nová doporučení určená k minimalizaci kardiovaskulárních rizik.

Sdělení SÚKL ze dne 3.6.2014 (9) - aktualizace 5.6.2014, 05.06.2014

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Almiral 50, por. tbl. ent. a Almiral, inj. sol. až z úrovně zdravotnických zařízení.