Sdělení SÚKL ze dne 21. 5. 2014

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Veral 25mg, por. tbl. ent., Veral 50mg, por. tbl. ent., Veral 75 Retard, por. tbl. ret., Veral 100 Retard, por. tbl. ret., Veral 75, inj. sol., Veral 100mg, rct. sup. až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Oddělení závad v jakosti
21. 5. 2014

Diklofenak – CMDh schválila doporučení Výboru PRAC, 08.07.2013

Byla schválena nová doporučení určená k minimalizaci kardiovaskulárních rizik.