Sdělení SÚKL ze dne 17.9.2015

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Eprex 1000 IU/0,1ml, inj. sol. až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Oddělení závad v jakosti

17. 9. 2015

Sdělení SÚKL ze dne 19.5.2015, 19.05.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Eprex 200 IU/0,1ml, inj. sol. a Eprex 1000 IU/0,1ml, inj. sol. až z úrovně zdravotnických zařízení.