Sdělení SÚKL ze dne 13.11.2015 - aktualizace

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku THYMOMEL, POR SIR 1x250ml a THYMOMEL, POR SIR 1x100ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

V textu sdělení byla provedena oprava čísla šarže z původní 3C311107 na správnou 3C311106.

 

Oddělení závad v jakosti

13.11. 2015