Sdělení SÚKL ze dne 10. 5. 2017

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Conoxia medicinální plyn, stlačený, 100% gas. crs. 2l/400l V a Conoxia medicinální plyn, stlačený, 100% gas. crs. 10l/2200l V až z úrovně zdravotnických zařízení.  

Držitel rozhodnutí o registraci dodal seznam čárových kódu všech tlakových lahví, které jsou předmětem stahování, viz soubor pdf níže. V seznamu jsou uvedeny čárové kódy jednotlivých tlakových lahví, dle kterých je nutno se v případě stahování orientovat. Tyto čárové kódy jsou uvedeny jak na tlakových lahvích, tak na dodacích listech k léčivým přípravkům Conoxia. Závadou v jakosti nemusí být dotčeny všechny tlakové lahve v rámci jedné šarže, proto je nutno se řídit čárovými kódy lahví.

 

Oddělení závad v jakosti
10.5.2017

Sdělení SÚKL ze dne 12. 4. 2019 (1), 12.04.2019

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Conoxia medicinální plyn, stlačený, 100% gas. crs. 2l/400l V  až z úrovně zdravotnických zařízení.

Upozornění SÚKL k léčivým přípravkům obsahujícím kyslík v tlakových lahvích - aktualizace ze dne 26.8.2019, 26.08.2019

SÚKL upozorňuje na výskyt případů zahoření u tlakových lahví léčivého přípravku CONOXIA 100% medicinální plyn, stlačený gas. crs. 2l/400l.

Sdělení SÚKL ze dne 2. 8. 2019, 02.08.2019

SÚKL informuje o stažení uvedených tlakových lahví léčivého přípravku Conoxia 100% medicinální plyn, stlačený, gas. crs. 2l/400l až z úrovně zdravotnických zařízení.

Sdělení SÚKL ze dne 16.8.2019 (2) - aktualizace, 16.08.2019

SÚKL informuje o stažení uvedených tlakových lahví léčivého přípravku Conoxia 100% medicinální plyn, stlačený, gas. crs. 2l/400l až z úrovně zdravotnických zařízení.

Informační dopis - Conoxia 100% medicinální plyn, stlačený, 20.08.2019

Informační dopis společnosti Linde v souvislosti se zvýšenou četností případů zahoření 2l lahví léčivého přípravku Conoxia 100% medicinální plyn, stlačený, reg. číslo 89/530/07-C

Sdělení SÚKL ze dne 27. 8. 2019, 27.08.2019

SÚKL informuje o stažení uvedených tlakových lahví léčivého přípravku Conoxia 100% medicinální plyn, stlačený, gas. crs. 2l/400l až z úrovně zdravotnických zařízení.

Sdělení SÚKL ze dne 4. 10. 2019, 04.10.2019

SÚKL informuje o stažení uvedených tlakových lahví léčivých přípravků Conoxia 100% medicinální plyn, stlačený, gas. crs. 10l/2000 l a  Conoxia 100% medicinální plyn, stlačený, gas. crs....

Sdělení SÚKL ze dne 12.12. 2019, 12.12.2019

SÚKL informuje o stažení uvedených tlakových lahví léčivého přípravku Conoxia 100% medicinální plyn, stlačený, gas. crs. 10l/2000 lV až z úrovně zdravotnických zařízení.

Sdělení SÚKL ze dne 6.2.2020, 06.02.2020

SÚKL informuje o stažení uvedených tlakových lahví léčivého přípravku Conoxia 100% medicinální plyn, stlačený, gas. crs. 2l/400l IV až z úrovně zdravotnických zařízení.

Aktualizovaný informační dopis a změna registrace - Conoxia 100% medicinální plyn, stlačený, 20.11.2020

Státní ústav pro kontrolu léčiv schválil ke dni 5.11.2020 změnu registrace léčivého přípravku CONOXIA 100% medicinální plyn stlačený registrační číslo 89/530/07-C, v rámci které došlo ke změně...