ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sdělení SÚKL ze dne 05.03.2010

Uvolnění léčivého přípravku GANFORT 300 μg/ml + 5 mg/ml k léčebnému používání.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel od držitele rozhodnutí o registraci, Allergan Pharmaceuticals Ireland, Wesport, Irsko, hlášení o uvolnění léčivého přípravku GANFORT 300 μg/ml + 5 mg/ml, oph. gtt. sol. 3 x 3 ml, kód SÚKL: 26153, č.š.: E54907, exspirace: 01/2011 k léčebnému používání.

 

Odbor inspekce

05.03.2010

 

Sdělení SÚKL ze dne 09.02.2010, 10.02.2010

Stažení léčivých přípravků GANFORT 300 μg/ml + 5 mg/ml z úrovně distributorů.