ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rychlá výstraha SÚKL ze dne 17.03.2009

Stažení léčivého přípravku PROTHAZIN inj. sol. z úrovně zdravotnických zařízení.  

Na základě opatření držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Rodleben Pharma GmbH, Rodleben, Německo, zastoupeného společností UCB s.r.o., Thámova 13, 180 00 Praha 8, se stahují z úrovně zdravotnických zařízení všechny šarže léčivého přípravku:

  •  PROTHAZIN inj. sol., reg. č. 24/176/70-C, kód SÚKL 2766.

Registrace tohoto léčivého přípravku byla zrušena rozhodnutím ze dne 26.3.2008 (rozhodnutí nabylo právní 17.4.2008). Používání tohoto léčivého přípravku po tomto datu je v rozporu s ustanovením § 8, odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem pro stažení je výskyt přípravku ve zdravotnickém zařízení.

Odbor inspekční

17.03.2009