ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rok 2022

SÚKL informuje o plnění povinností provozovatelů lékáren vyplývající ze zákona o návykových látkách v roce 2022.  

Osoby provozující lékárnu jsou povinny předávat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv do konce února roční hlášení za uplynulý kalendářní rok o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, jakož i přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto nařízení vlády.

Roční a mimořádné hlášení se podává podle § 27 odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o návykových látkách“).

V roce 2023 se povinnost zaslat SÚKL roční hlášení za rok 2022 týkala celkem 2 480 lékáren a 204 OOVL, které byly v evidenci SÚKL k 31. 12. 2022. Z tohoto počtu nezaslalo hlášení v termínu 41 lékáren (1,53 %), celkem 36 lékáren (1,34 %) splnilo svou ohlašovací povinnost po urgenci ze strany SÚKL dodatečně a 5 lékáren (0,2 %) nepředalo hlášení vůbec.

Nesplnění ohlašovací povinnosti je přestupkem podle ustanovení § 36 odst. 3 písm. a) zákona o návykových látkách a s provozovateli těchto lékáren bude zahájeno řízení o přestupku. Současně SÚKL v souladu s ustanovením § 43 odst. 7 zákona o návykových látkách informoval Ministerstvo zdravotnictví ČR a příslušné krajské úřady o porušení této povinnosti ze strany provozovatelů lékáren.

Hlášení o stavu a pohybu návykových látek za rok 2022 – roční hlášení

 

Nezasláno do 28.2.2023 (termín hlášení)

Zasláno po urgenci

Nezasláno vůbec

Správní řízení

Informace MZ

Informace KÚ

OKL PRAHA

21

19

2

2

21

21

OKL České Budějovice

8

7

1

1

8

8

OKL Hradec Králové

0

0

0

0

0

0

OKL Plzeň

6

5

1

1

6

6

OKL Ostrava

0

0

0

0

0

0

OKL Brno

1

1

0

0

1

1

OKL Olomouc

5

4

1

1

5

5

CELKEM

41

36

5

5

41

41


Porovnání plnění ohlašovací povinnosti v období 2019–2022

ROK

Nezasláno v termínu

Zasláno po urgenci

Nezasláno vůbec

Informace MZ

Informace KÚ

2019

36

16

2

2

36

36

2020

58

53

5

5

58

58

2021

70

56

1

1

70

70

2022

41

36

5

5

41

41

 

Hlášení o stavu a pohybu návykových látek za rok 2022 – mimořádná hlášení

V průběhu roku 2022 bylo přijato 107 mimořádných hlášení (129 hlášení v roce 2021) o stavu a pohybu zásob návykových látek a přípravků, a to zejména z důvodu změny provozovatele lékárny, přechodu z fyzické na právnickou osobu nebo v souvislosti s ukončením provozu lékárny.

Odbor lékárenství a distribuce

4. 05. 2023