ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rok 2020

Hemovigilance ČR – Výroční zpráva SÚKL za rok 2020  (oznamovací období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020)  

I. Počty transfuzních přípravků v ČR v roce 2020:

V roce 2020 bylo ve 166 zařízeních transfuzní služby (ZTS) a krevních bank (KB) v ČR vydáno celkem 551 646 transfuzních přípravků (TP) pro 152 010 příjemců TP, kterým bylo podáno celkem 549 944 TP.                                  

 

Plná krev

Erytrocyty

Trombocyty

Plazma

Počet vydaných balení  TP

1 096

402 579

46 130

101 841

Počet příjemců TP

797

109 347

9 578

32 288

Počet podaných balení TP

1078

401 689

45 843

101 334

 

II. Závažné nežádoucí reakce (ZNR) v ČR v roce 2020:

V roce 2020 bylo v ČR potvrzeno 15 ZNR u dárců: 11x vazovagální reakce (3x kolaps s pádem se zlomeninami, 5x s pádem s pohmožděninami, 1x s pádem s řeznými ranami, 2x bezvědomí), 1x kardiovaskulární příhoda během odběru, 1x trombóza LHK a plicní embolie, 1x punkce arterie, 1x opakovaný prekolapsový stav a 16 ZNR u příjemců TP se SP 1, 2 nebo 3.            (SP = stupeň přisuzovatelnosti)

ZNR – Plná krev

                            Stupeň přisuzovatelnosti

 

NP

0

1

2

3

celkem

 

-

-

-

-

-

 

ZNR – Plazma

                            Stupeň přisuzovatelnosti

 

NP

0

1

2

3

Anafylaxe/hypersenzitivita

 

 

 

1

4

2

Akutní poškození plic v souvislosti s transfuzí

 

 

 

1

 

 

Imunitní hemolýza kvůli neslučitelnosti AB0

 

 

 

 

 

2*

celkem

 

-

-

2

4

4

*  1x nezaviněno ZTS/KB

 

ZNR – Erytrocyty

                            Stupeň přisuzovatelnosti

 

NP

0

1

2

3

Akutní poškození plic v souvislosti s transfuzí

 

 

 

 

 

2

Virová infekce přenesená transfuzí (HCV)

 

 

 

 

 

1

Imunitní hemolýza kvůli neslučitelnosti AB0

 

 

 

 

 

1

celkem

 

-

-

-

-

4

                                                                                                                                             

ZNR – Trombocyty

                            Stupeň přisuzovatelnosti

 

NP

0

1

2

3

Anafylaxe/hypersenzitivita

 

 

1

1

1

 

Virová infekce přenesená transfuzí (HBV)

 

1

 

 

 

 

celkem

 

1

1

1

1

-

 

ZNR – více přípravků

                            Stupeň přisuzovatelnosti

 

NP

0

1

2

3

celkem

 

-

-

-

-

-

 

V roce 2020 nedošlo v ČR k úmrtí v souvislosti s podáním transfuzních přípravků.


III. Závažné nežádoucí události (ZNU) v ČR v roce 2020:

V roce 2020 bylo v ČR potvrzeno celkem 9 ZNU:

3 ZNU – dárce dodatečně nahlásil, že v době odběru byl infekční (2x covid-19, 1x borelióza)

1 ZNU – selhání analyzátoru KO a nežádoucí hromadění dárců v době pandemie covid-19

1 ZNU – záměna TP v souvislosti s chybou člověka (1x záměna vzorku vedoucí k výdeji chybného TP)

1 ZNU – výdej ne zcela kompatibilního TP při vitální indikaci (Lewis nekompatibilní)

1 ZNU – záměna pacienta na oddělení

1 ZNU – dočasné přerušení činnosti ZTS s ohledem na rozšíření covid-19 u pracovníků

1 ZNU – výdej HCV-NAT pozitivního ERD (s následným přenosem na příjemce TP)

 

ZNU, kterou je dotčena jakost a bezpečnost krve a jejích složek kvůli odchylce v souvislosti s:

Celkový počet

Bližší údaje

Závada přípravku

Selhání zařízení

Chyba člověka

Ostatní jmenovitě uvedené

- výběr dárce

3

3

 

 

 

- odběrem plné krve

1

 

 

 

1

- aferézou

-

 

 

 

 

- vyšetřením podle §4 odst. 3

1

 

 

 

1

- zpracováním

-

 

 

 

 

- skladováním

-

 

 

 

 

- distribucí

-

 

 

 

 

- výběrem TP

1

 

 

1

 

- testem kompatibility

1

 

 

1

 

- výdejem

 

 

 

 

 

- ostatním jmenovitě uvedeným

2

 

1

1*

 

 * 1x nezaviněno ZTS/KB (záměna na oddělení)

 IV. Počty zpracovaných jednotek krve a zpracovaných krevních složek v ČR v roce 2020:

V roce 2020 bylo v ČR zpracováno celkem 1 313 873 odběrů krve, z čehož odběrů plné krve bylo 428 528, aferetických odběrů bylo 885 345 (z toho 667 078 odběrů v plazmacentrech).