ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rok 2020

SÚKL informuje o plnění povinností provozovatelů lékáren vyplývající ze zákona o návykových látkách v roce 2020.  

Osoby provozující lékárnu jsou povinny předávat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv do konce února roční hlášení za uplynulý kalendářní rok o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, jakož i přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto nařízení vlády.

Roční a mimořádné hlášení se podává podle § 27 odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o návykových látkách“).

V roce 2021 se povinnost zaslat SÚKL roční hlášení za rok 2020 týkala celkem 2 467 lékáren a 211 OOVL, které byly v evidenci SÚKL k 31. 12. 2020. Z tohoto počtu nezaslalo hlášení v termínu 58 lékáren (2,17 %), celkem 53 lékáren (1,98 %) splnilo svou ohlašovací povinnost po urgenci ze strany SÚKL dodatečně a 5 lékáren (0,19 %) nepředalo hlášení vůbec.

Nesplnění ohlašovací povinnosti je přestupkem podle ustanovení § 36 odst. 3 písm. a) zákona o návykových látkách a s provozovateli těchto lékáren bude zahájeno řízení o přestupku. Současně SÚKL v souladu s ustanovením § 43 odst. 7 zákona o návykových látkách informoval Ministerstvo zdravotnictví ČR a příslušné krajské úřady o porušení této povinnosti ze strany provozovatelů lékáren.

Hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek za rok 2020 – roční hlášení

 

Nezasláno do 28.2.2020 (termín hlášení)

Zasláno po urgenci

Nezasláno vůbec

Správní řízení

Informace MZ

Informace KÚ

OKL Praha

22

21

1

1

22

22

OKL České Budějovice

4

3

1

1

4

4

OKL Hradec Králové

11

10

1

1

11

11

OKL Plzeň

11

11

0

0

11

11

OKL Ostrava

1

1

0

0

1

1

OKL Brno

0

0

0

0

0

0

OKL Olomouc

9

7

2

2

9

9

CELKEM

58

53

5

5

58

58

 

 

 Porovnání plnění ohlašovací povinnosti v období 2017–2020

ROK

Nezasláno v termínu

Zasláno dodatečně

Nezasláno vůbec

Informace MZ

Informace KÚ

2017

65

63

2

2

65

65

2018

31

22

5

5

31

31

2019

36

17

1

2

36

36

2020

58

53

5

5

58

58


Hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek za rok 2020 – mimořádná hlášení

V průběhu roku 2020 bylo přijato 170 mimořádných hlášení (203 hlášení v roce 2019) o stavu a pohybu zásob návykových látek a přípravků, a to zejména z důvodu změny provozovatele lékárny, přechodu z fyzické na právnickou osobu nebo v souvislosti s ukončením provozu lékárny.

 

Odbor lékárenství a distribuce                                   

16. 04. 2021