ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rok 2019

Hemovigilance ČR – Výroční zpráva SÚKL za rok 2019  (oznamovací období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019)  

 I. Počty transfuzních přípravků v ČR v roce 2019:

V roce 2019 bylo ve 160 zařízeních transfuzní služby (ZTS) a krevních bank (KB) v ČR vydáno celkem 559 323 transfuzních přípravků (TP) pro 161 124 příjemců TP, kterým bylo podáno celkem 558 308 TP.                                  

 

Plná krev

Erytrocyty

Trombocyty

Plazma

Počet vydaných balení  TP

1 258

408 041

45 444

104 940

Počet příjemců TP

982

116 913

12 055

31 171

Počet podaných balení TP

1 255

407 661

45 010

104 342

 

 II. Závažné nežádoucí reakce (ZNR) v ČR v roce 2019:

V roce 2019 bylo v ČR potvrzeno 11 ZNR u dárců (2x kolaps s pádem po odběru s následným ošetřením na Odd. urgentní medicíny, 2x bezvědomí, 1x citrátová toxicita, 6x vazovagální reakce) a 12 ZNR u příjemců TP se SP 1, 2 nebo 3.              (SP = stupeň přisuzovatelnosti)

ZNR – Plná krev

                            Stupeň přisuzovatelnosti

 

NP

0

1

2

3

celkem

 

-

-

-

-

-

 

ZNR – Plazma

                            Stupeň přisuzovatelnosti

 

NP

0

1

2

3

Anafylaxe/hypersenzitivita

 

 

 

 

2

 

celkem

 

-

-

-

2

-

 

ZNR – Erytrocyty

                            Stupeň přisuzovatelnosti

 

NP

0

1

2

3

Anafylaxe/hypersenzitivita

 

 

 

1

 

 

Akutní poškození plic v souvislosti s transfuzí

 

 

 

 

1

 

Bakteriální infekce přenesená transfuzí

 

 

 

 

 

1

Hemolýza z jiných než imunitních příčin

 

 

 

 

1

 

Imunitní hemolýza kvůli neslučitelnosti AB0

 

 

 

 

 

4*

celkem

 

-

-

1

2

5

                                                                                                                                              * nezaviněno ZTS/KB

ZNR – Trombocyty

                            Stupeň přisuzovatelnosti

 

NP

0

1

2

3

celkem

 

-

-

-

-

-

 

ZNR – více přípravků

                            Stupeň přisuzovatelnosti

 

NP

0

1

2

3

Akutní poškození plic v souvislosti s transfuzí

 

 

 

1

1

 

celkem

 

-

-

1

1

-

 

V roce 2019 nedošlo v ČR k úmrtí v souvislosti s podáním transfuzních přípravků.

 

III. Závažné nežádoucí události (ZNU) v ČR v roce 2019:

V roce 2019 bylo v ČR potvrzeno celkem 15 ZNU

10 ZNU – záměna TP v souvislosti s chybou člověka (1x záměna TP při expedici, 9x záměna na oddělení), TP podány jiným příjemcům, než pro které byly vydány

1 ZNU – sestra se před zahájením odběru PK zranila o jehlu a touž jehlou odebrala dárce

2 ZNU – bakteriální kontaminace TP zjištěná při zpětné kontrole aseptické výroby TP

2 ZNU – zjištěna chyba při tisku konečných štítků plazmy z aferézy

 

ZNU, kterou je dotčena jakost a bezpečnost krve a jejích složek kvůli odchylce v souvislosti s:

Celkový počet

Bližší údaje

Závada přípravku

Selhání zařízení

Chyba člověka

Ostatní jmenovitě uvedené

- výběr dárce

-

   

 

 

- odběrem plné krve

1

 

 

1

 

- aferézou

-

   

 

 

- vyšetřením podle §4 odst. 3

-

 

 

 

 

- zpracováním

4

2

2

 

 

- skladováním

-

 

 

 

 

- distribucí

-

 

 

 

 

- výběrem TP

-

 

 

 

 

- testem kompatibility

-

 

 

 

 

- výdejem

1

 

 

1

 

- ostatním jmenovitě uvedeným

9*

 

 

9*

 

                                                                                                                                      * nezaviněno ZTS/KB

 

IV. Počty zpracovaných jednotek krve a zpracovaných krevních složek v ČR v roce 2019:

V roce 2019 bylo v ČR zpracováno celkem 1 219 661 odběrů krve, z čehož odběrů plné krve bylo 429 089, aferetických odběrů bylo 790 572.