Rok 2017

Hemovigilance ČR – Výroční zpráva SÚKL za rok 2017 (oznamovací období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017)  

 I. Počty transfuzních přípravků v ČR v roce 2017:

V roce 2017 bylo ve 147 zařízeních transfuzní služby (ZTS) a krevních bank (KB) v ČR vydáno celkem 571 955 transfuzních přípravků (TP) pro 170 579 příjemců TP, kterým bylo podáno celkem 569 383 TP.                                  

 

Plná krev

Erytrocyty

Trombocyty

Plazma

Počet vydaných balení  TP

2 037

396 877

40 860

132 176

Počet příjemců TP

1 275

120 137

10 825

38 341

Počet podaných balení TP

1 836

395 382

40 699

131 461

 

 II. Závažné nežádoucí reakce (ZNR) v ČR v roce 2017:

SP = stupeň přisuzovatelnosti

V roce 2017 byly v ČR oznámeny celkem 4 ZNR u dárců (kolaps s pádem po odběru – SP 3 s následným ošetřením na Odd. urgentní medicíny) a celkem 20 ZNR u příjemců TP se SP 1, 2 nebo 3.

ZNR – Plná krev

                            Stupeň přisuzovatelnosti

 

NP

0

1

2

3

celkem

 

-

-

-

-

-

 

ZNR – Plazma

                            Stupeň přisuzovatelnosti

 

NP

0

1

2

3

Anafylaxe/hypersenzitivita

 

 

1

2

1

5

Virová infekce přenesená transfuzí – HBV

 

 

 

 

 

1

celkem

 

-

1

2

1

6

 

ZNR – Erytrocyty

                            Stupeň přisuzovatelnosti

 

NP

0

1

2

3

Anafylaxe/hypersenzitivita

 

 

 

 

1

 

Akutní poškození plic v souvislosti s transfuzí

 

 

 

1

1

1

Virová infekce přenesená transfuzí – HBV

 

 

 

 

 

1

Virová infekce přenesená transfuzí – HCV

 

 

 

 

 

1

Ostatní jmenovitě uvedené – TACO

 

 

 

2

 

 

celkem

 

-

-

3

2

3

 

ZNR – Trombocyty

                            Stupeň přisuzovatelnosti

 

NP

0

1

2

3

Anafylaxe/hypersenzitivita

 

 

 

1

1

 

celkem

 

-

-

1

1

-

 

ZNR – více přípravků

                            Stupeň přisuzovatelnosti

 

NP

0

1

2

3

Anafylaxe/hypersenzitivita

 

 

 

 

1

 

celkem

 

-

-

-

1

-

V roce 2017 nedošlo v ČR k úmrtí v souvislosti s podáním transfuzních přípravků.
 

 III. Závažné nežádoucí události (ZNU) v ČR v roce 2017:

V roce 2017 bylo v ČR potvrzeno celkem 12 ZNU

 4 ZNU – výdej TP pozitivního na HBV (3x) nebo HCV (1x) – vydané TP byly sérologicky negativní, přítomnost virových partikulí prokázána NAT testováním, z toho ve 3 případech došlo k přenosu HBV (2x) a HCV (1x) na příjemce TP

3 ZNU – výdej TP vyrobených z krve dárce, který se nacházel v inkubační době infekčního onemocnění (borelióza, HEV), zjištěno zpětným hlášením, nedošlo k přenosu nákazy

4 ZNU – v souvislosti s chybou člověka (3x záměna TP při expedici, 1x na oddělení TP podán jinému pacientovi)

1 ZNU – v rámci validační studie zachyceny anti-HBc protilátky u TP, které v minulosti propuštěny jako sérologicky negativní

ZNU, kterou je dotčena jakost a bezpečnost krve a jejích složek kvůli odchylce v souvislosti s:

Celkový počet

Bližší údaje

Závada přípravku

Selhání zařízení

Chyba člověka

Ostatní jmenovitě uvedené

- odběrem plné krve

-

       

- aferézou

1

       

- vyšetřením podle §4 odst. 3

1

3 + 1

 

 

 

- zpracováním

-

 

 

 

 

- skladováním

1

 

 

 

 

- distribucí

1

 

 

2

 

- materiály

-

 

 

 

 

- ostatním jmenovitě uvedeným

4

2

 

2

2

 

 IV. Počty zpracovaných jednotek krve a zpracovaných krevních složek v ČR v roce 2017:

V roce 2017 bylo v ČR zpracováno celkem 1 165 041 odběrů krve, z čehož odběrů plné krve bylo 430 770, aferetických odběrů bylo 734 271.