Rok 2013

Výroční zpráva k hemovigilanci za rok 2013  

ZÁVAŽNÉ NEŽÁDOUCÍ REAKCE V ČR 2013 - SÚKL

1/ ERYTROCYTY

ZÁVAŽNÉ NEŽÁDOUCÍ REAKCE

stupeň přisuzovatelnosti

CELKEM

NP

0

1

2

3

Imunitní hemolýza kvůli neslučitelnosti AB0

1

 

 

 

 

1

Bakteriální infekce přenesená transfúzí

1

 

1

 

 

 

Anafylaxe

6

 

 

2

4

 

Akutní poškození plic v souvislosti s transfúzí

1

 

1

 

 

 

Virová infekce přenesená transfúzí - HBV

1

1

 

 

 

 

Jiná závažná reakce – oběhové přetížení

2

 

 

1

1

 

CELKEM       

12

1

2

3

5

1

 2/ TROMBOCYTY

ZÁVAŽNÉ NEŽÁDOUCÍ REAKCE

stupeň přisuzovatelnosti

CELKEM

NP

0

1

2

3

Anafylaxe/hypersenzitivita

4

 

 

2

1

1

CELKEM       

4

 

 

2

1

1

 3/ PLASMA

ZÁVAŽNÉ NEŽÁDOUCÍ REAKCE

stupeň přisuzovatelnosti

CELKEM

NP

0

1

2

3

Anafylaxe/hypersenzitivita

7

 

 

3

3

1

CELKEM       

7

 

 

3

3

1

 4/ AUTOLOGNÍ PLNÁ KREV

ZÁVAŽNÉ NEŽÁDOUCÍ REAKCE

stupeň přisuzovatelnosti

CELKEM

NP

0

1

2

3

Ostatní – ztráta vědomí po odběru autologní PK

1

 

 

 

 

1

CELKEM       

1

 

 

 

 

1

 * Součet jednotlivých nežádoucích reakcí je vyšší než skutečný počet reakcí, které nastaly, protože některé reakce nastaly po podání více transfúzních přípravků a nedalo se rozlišit, který přípravek způsobil danou reakci.


ZÁVAŽNÉ NEŽÁDOUCÍ UDÁLOSTI V ČR 2013  -  SÚKL

Hlásitel:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Oznamovací období:

1. 1. 2013 - 31. 12. 2013

Celkový počet zpracovaných jednotek krve a zpracovaných krevních složek: 439 693

Závažná nežádoucí událost, kterou je dotčena jakost a bezpečnost krve a jejích složek kvůli odchylce v souvislosti s:

Celkový   počet

Bližší údaje

Závada   přípravku

Selhání   zařízení

Chyba   člověka

Ostatní

odběrem plné krve

142

74

25

1

42

aferézou

45

34

11

 

 

vyšetření podle par. 4 odst. 3

132

132

 

 

 

zpracováním

220

11

22

11

176

skladováním

2

2

 

 

 

distribucí

1

1

 

 

 

materiály

0

 

 

 

 

ostatním

1

 

 

 

1

Celkem

543

254

58

12

219

 

Oddělení farmakovigilance
3. 7. 2014