ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rok 2011

Výroční zpráva k hemovigilanci za rok 2011  

  • Závažné nežádoucí reakce - erytrocyty

ZÁVAŽNÉ NEŽÁDOUCÍ REAKCE

stupeň přisuzovatelnosti

CELKEM

NP

0

1

2

3

Hemolýza z jiných než imunitních příčin

1

 

1

 

 

 

Bakteriální infekce přenesená transfúzí

2

 

1

1

 

 

Anafylaxe

10

5

1

3

1

 

Akutní poškození plic v souvislosti s transfúzí

1

 

 

1

 

 

Virová infekce přenesená transfúzí HBV

1

 

 

1

 

 

Jiná závažná reakce

4

 

1

1

1

1

CELKEM       

19

5

4

7

2

1

  • Závažné nežádoucí reakce - trombocyty 

ZÁVAŽNÉ NEŽÁDOUCÍ REAKCE

stupeň přisuzovatelnosti

CELKEM

NP

0

1

2

3

Akutní poškození plic v souvislosti s transfúzí

1

 

 

 

 

1

CELKEM       

1

 

 

 

 

1

  • Závažné nežádoucí reakce - plasma

ZÁVAŽNÉ NEŽÁDOUCÍ REAKCE

stupeň přisuzovatelnosti

CELKEM

NP

0

1

2

3

Anafylaxe

9

2

1

1

4

1

Akutní poškození plic v souvislosti s transfúzí

1

 

 

 

1

 

Virová infekce přenesená transfúzí HBV

1

 

 

1

 

 

CELKEM

11

2

1

2

5

1

  • Závažné nežádoucí události v ČR 2011

Závažná nežádoucí událost, kterou je dotčena jakost a bezpečnost krve a jejích složek kvůli odchylce v souvislosti s:

Celkový počet

Bližší údaje

Závada přípravku

Selhání zařízení

Chyba člověka

Ostatní

odběrem plné krve

66

13

6

30

17

aferézou

104

46

57

1

 

vyšetřením podle par. 4 odst. 3

308

226

 

 

82

zpracováním

154

81

15

3

55

skladováním

56

 

19

 

37

distribucí

2

 

 

2

 

materiály

0

 

 

 

 

ostatním

8

1

 

1

6

Celkem

698

367

97

37

197

 

Oddělení farmakovigilance
9. 7. 2012