ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Riziko prodloužení QT intervalu v souvislosti s podáváním léčivého přípravku Fareston (toremifenum)

Evropská léková agentura doporučila nové kontraindikace pro léčivý přípravek Fareston v souvislosti s rizikem prodloužení QT intervalu.  

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) se v průběhu svého lednového zasedání usnesl, že přínos užívání přípravku stále převyšuje jeho rizika za předpokladu, že jeho užití bude omezeno a přípravek nebude nadále užíván u pacientů s:

 

  • prodlouženým QT intervalem
  • elektrolytovou dysbalancí, především s hypokalémií
  • klinicky významnou bradykardií
  • klinicky významným srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí levé komory
  • anamnézou symptomatických arytmií

Dále bylo doporučeno neužívat Fareston s jinými léčivy prodlužujícími QT interval.

 

Léčivý přípravek Fareston je indikován k léčbě hormon dependentního metastatického karcinomu prsu u postmenopauzálních pacientek, v České republice jej užívá jen minimální počet pacientů.