ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Prodloužení použitelnosti přípravku Tamiflu

Informace pro lékárny, zdravotnická zařízení a distributory.   

Evropská léková agentura (EMEA) doporučila u nově vyrobených šarží léčivého přípravku Tamiflu prodloužit dobu použitelnosti na 7 let. Dle stanoviska Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury je možné použít dříve vyrobené šarže dle nového doporučení, tedy ještě dva roky po jejich pětileté expiraci.

Jelikož je přípravek Tamiflu zaregistrován centralizovanou procedurou (tj. registrace pro všechny státy EU) je nutné sjednotit společný postup pro lékárny, zdravotnická zařízení a distributory, kteří mají naskladněny přípravky s uvedenou pětiletou expirací, a to ve všech evropských státech. Tato problematika se bude projednávat na jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury v týdnu od 25.5.2009.

Státní ústav pro kontrolu léčiv doporučuje lékárnám, zdravotnickým zařízením a distributorům, ponechat si stávající zásoby léčivého přípravku Tamiflu do rozhodnutí Komise. O dohodnutém postupu budeme informovat na našich webových stránkách.

Tiskové a informační oddělení
12.5.2009

Shrnutí informací k použitelnosti přípravku Tamiflu, 23.11.2009

Evropská léková agentura (EMEA) doporučila v červnu letošního roku u nově vyrobených šarží léčivého přípravku Tamiflu prodloužit dobu použitelnosti z 5 let na 7 let.