ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Přehodnocení přínosů a rizik léčivého přípravku Tygacil (tigecykline)

Evropská léková agentura (EMA) ukončila přehodnocení přínosů a rizik spojených s podáváním léčivého přípravku Tygacil v rámci prodloužení jeho registrace po pěti letech od udělení původní registrace. Výbor pro humánní léčivé přípravky EMA (CHMP) dospěl k názoru, že přínosy léčby Tygacilem i nadále převyšují její rizika, ale doporučil provést změny textů doprovázejících tento přípravek, aby zajistil, že se Tygacil používá správně, a že lékaři si jsou vědomi vyšší mortality, která byla pozorována v klinických hodnoceních.    

Tygacil je antibiotikum podávané v infuzi, určené k léčbě komplikovaných (tzn. těžce léčitelných) infekcí kůže a měkkých tkání a intraabdominálních infekcí (infekce břicha). Tygacil obsahuje účinnou látku tigecycline, glycylcyklinové antibiotikum, patřící do skupiny tetracyklinových antibiotik. Tigecyklin, který působí pomocí blokování bakteriálních ribosomů, je širokospektré antibiotikum, účinkující na řadu bakterií, včetně Gram positivních bakterií (jako jsou Enterokoky, Staphylococcus aureus, S. epidermidis, S. haemolyticus, Streptococcus agalactiea, S. anginosus, S. pyogenes a viridující streptokoky), Gram negativních bakterií (jako Citrobacter freundii, C. koseri, E. coli a Klebsiella oxytoca) a anaerobů (Clostridium perfringens, Peptostreptococcus a Prevotella).

Tygacil byl poprvé registrován  24. dubna 2006 a je obchodován společností Wyeth v celé EU, na Islandu, v Lichtenštejsku a Norsku.

CHMP přehodnotil všechny dostupné údaje z klinických hodnocení, ve kterých byl Tygacil podáván. A to jak studie,  ve kterých byl podáván k terapii onemocnění, pro která je zaregistrován (komplikované infekce kůže, měkkých tkání a břicha), tak i studie, ve kterých byl podáván k terapii onemocnění, pro která zatím schválen není (komunitní nebo nozokomiální pneumonie, diabetická noha, infekce rezistentními patogeny). CHMP zhodnotil také všechny periodické zprávy o bezpečnosti přípravku a svolal setkání s lékaři specializujícími se na terapii infekcí.

Ve 12 z 13 klinických hodnocení došlo k většímu počtu úmrtí u skupiny pacientů užívajících Tygacil v porovnání s pacienty užívajícími ostatní antibiotika. Nárůst úmrtí byl malý, ale konzistentní ve všech 12 studiích. Ve studiích u pacientů s komplikovanými infekcemi kůže, měkkých tkání a komplikovanými intraabdominálními infekcemi bylo pozorováno 2,4% (54/2216) úmrtí u pacientů užívajících Tygacil, oproti 1.7% (37/2206) u pacientů užívajících jiná antibiotika. Pokud se dají dohromady výsledky všech studií, ve skupině užívající Tygacil bylo 3.9% (147/3788) úmrtí, oproti 2,9% (105/3646) úmrtí ve skupině pacientů užívajících jiná antibiotika. Přesný důvod pro vyšší počet úmrtí u pacientů léčených Tygecilem však nebylo možno určit a zůstává zatím neznámý. K vyššímu počtu úmrtí u pacientů léčených Tygacilem ale mohl přispět horší zdravotní stav pacientů léčených Tygacilem, přítomnost dalších onemocnění (komorbidit), morbidní obezita nebo selhání Tygacilu v léčbě infekce.

CHMP se na základě vyhodnocení dostupných údajů a vědecké diskuze usnesl, že přínosy léčby Tygacilem převažují jeho rizika. Lékaři by ale měli být informováni o výsledcích klinických hodnocení a měli by Tygacil předepisovat pouze v souladu se schválenými indikacemi a jen u těch pacientů, kde není vhodné podání jiného antibiotika.

 

Doporučení pro lékaře:

  • Tygacil je indikován pouze pro léčbu komplikovaných infekcí kůže a měkkých tkání a komplikovaných intraabdominálních infekcí.
  • Tygacil by měl být používán pouze v případě, že jiné antibiotikum není vhodné.
  • Pacienti léčení Tygacilem by měli být pečlivě sledováni, především s ohledem na možný rozvoj superinfekce. Superinfekce, především pneumonie, může být spojena s horší prognózou pacienta. Pokud se objeví, je třeba změnit léčbu a nasadit jiná antibiotika.

 

Doporučení pro pacienty:

  • Tygacil je používán pouze v nemocnicích. Pro pacienty není žádné speciální doporučení. Pokud máte nějaké otázky k léčbě Tygacilem, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře.

 

Rozhodnutí Evropské komise v této záležitosti je očekáváno.

 

Informace Evropské lékové agentury: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Medicine_QA/human/000644/WC500102228.pdf

 

Oddělení farmakovigilance
21. 2. 2011