ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Přehledně: Očkování proti chřipce

Očkování je nejúčinnější prevencí proti chřipce. Může zcela zabránit nákaze nebo komplikovanému průběhu tohoto onemocnění. Vakcinace se doporučuje všem osobám od 6 měsíců věku, může totiž zmírnit šíření epidemie. Velice důležitá je pak pro citlivé skupiny obyvatel, tedy pro seniory nebo pacienty s chronickým onemocněním.  

Kdy se očkovat?

Ideálním obdobím pro očkování proti chřipce je říjen až listopad. Pokud je vakcína aplikovaná v těchto měsících, je vysoce pravděpodobné, že očkovaného ochrání v době chřipkové epidemie, která bývá mezi prosincem a březnem. Vakcína nás začíná chránit zhruba 2 týdny po očkování.

Jak se chovat před očkováním a po něm?

Na očkování je třeba přijít zdravý. Nedoporučuje se očkovat nikoho s akutním horečnatým nebo infekčním onemocněním. Poté, co dostanete injekci, zůstaňte 30 minut v čekárně, pokud by nastaly komplikace, je třeba být v blízkosti lékaře. Obecně je po očkování dobré dopřát si klidový režim a nepít nadměrné množství alkoholu, ten totiž neprospívá imunitnímu systému.

Proč je třeba se očkovat každý rok?

Virus chřipky se mění, a proto je třeba upravovat také vakcíny. Aktuální složení očkovacích látek se odvíjí od analýz Světové zdravotnické organizace (WHO), která má k dispozici data z více než sta laboratoří po celém světě (včetně těch z České republiky). Doporučení WHO následně prodiskutuje Evropská agentura pro léčivé přípravky se zástupci výrobců chřipkových vakcín. Výsledkem je doporučené složení očkovacích látek pro Evropskou unii na následující sezónu.

Jak je to s úhradou vakcín proti chřipce?

Očkování proti chřipce spadá mezi nepovinná očkování a pro specifické skupiny pojištěnců je plně či částečně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Plně je aplikace i cena očkovací látky hrazena pojištěncům nad 65 let

Použité očkovací látky musí svým složením odpovídat antigennímu složení očkovacích látek proti chřipce pro očkování pojištenců nad 65 let věku, které schválilo Ministerstvo zdravotnictví ČR a zveřejnilo je formou sdělení ve Sbírce zákonů.  

Stanovené ceny a úhrady aktuálně dostupných vakcín proti chřipce pro pojištěnce nad 65 let věku (v Kč):

Název LP

Maximální cena pro konečného spotřebitele

(na 1 dávku)

Úhrada ze zdravotního pojištění (na 1 dávku)

Maximální doplatek pacienta

EFLUELDA

1018,34

1018,34

0,00

INFLUVAC TETRA

327,71

327,71

0,00

VAXIGRIP TETRA

327,71

327,71

0,00

 

Do výše ekonomicky nejméně náročné varianty je úhrada vakcín zajištěna těmto skupinám pojištěnců:

a)       zdravotnickým pracovníkům a jiným odborným pracovníkům ve zdravotnictví

b)      pojištěncům, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem

c)       pojištěncům umístěným ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem

d)      pojištěncům s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie) nebo pojištěncům s indikovanou nebo provedenou splenektomií

e)      pojištěncům s provedenou autologní nebo allogenní transplantací kmenových hemopoetických buněk

f)        pojištěncům se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti

g)       pojištěncům po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci

Stanovené ceny a úhrady aktuálně dostupných vakcín proti chřipce pro zdravotníky a uvedené skupiny pojištěnců (Kč):

Název LP

Maximální cena pro konečného spotřebitele

(na 1 dávku)

Úhrada ze zdravotního pojištění (na 1 dávku ENNV)

Maximální doplatek pacienta

EFLUELDA *1

1018,34

327,71

690,63 *

FLUENZ TETRA *2

646,89

327,71

319,18 *

INFLUVAC TETRA

327,71

327,71

0,00

VAXIGRIP TETRA

327,71

327,71

0,00

*1 vakcína je schválená pro použití u osob ve věku 60 let a starších

*2 vakcína je schválená pro použití u osob ve věku 2 až 17 let

* pokud by si pojištěnec vybral jinou než ekonomicky nejméně náročnou variantu (ENNV), musí uhradit rozdíl mezi cenou vybrané vakcíny a stanovenou ekonomicky nejméně náročnou variantou

Ostatní osoby, na které se nevztahuje úhrada ze zdravotního pojištění, si mohou očkování proti chřipce uhradit sami.

Cena za očkování se skládá ze dvou položek. Z ceny vakcíny, za kterou pacient zaplatí v lékárně nebo přímo u lékaře a dále z aplikace vakcíny. Výše ceny, kterou pacient za vakcínu zaplatí, závisí i na volbě konkrétní vakcíny. Aktuálně se maximální cena pro konečného spotřebitele pohybuje za jednu dávku v rozmezí 327,71 Kč až 1018,34 Kč. Konečnou výši ceny může ovlivnit i výrobce (držitel rozhodnutí o registraci) dané vakcíny svou cenovou politikou, neboť může obchodovat vakcínu za cenu nižší, než je stanovená maximální cena. Cenu může ovlivnit také distributor a lékárna, a to výší uplatněné obchodní přirážky. Zdravotní pojišťovny zpravidla na vakcinaci proti chřipce přispívají.