Nové registrace, zrušené registrace, uplynutí platnosti registrace, povolení souběžného dovozu, zrušení povolení souběžného dovozu

Uvedené údaje mají pouze informativní charakter. Data byla převzata z databáze Ústavu. V případě, že se domníváte, že došlo k uvedení nesprávného údaje, obraťte se prosím na tel. 272 185 333 nebo e-mail posta@sukl.cz . Od 1.6.2014 Ústav mění zveřejňované seznamy z důvodu větší přehlednosti. Zveřejňovány jsou přehledy nových registrací, zrušených registrací, uplynutí platnosti registrací, povolených souběžných dovozů a zrušených povolených souběžných dovozů, a to ve formátu tabulek, které se každý měsíc aktualizují a ve kterých lze filtrovat.