Přehled držitelů certifikátu správné laboratorní praxe

Držitelé certifikátu SLP

Přehled testovacích zařízení zařazených do národního programu správné laboratorní praxe v oblasti léčiv, která splňují požadavky SLP (bližší podrobnosti viz pokyn SÚKL: SLP-6 - Národní program SLP) .

Aktualizace 31.03.2020

Testovací zařízení

Datum kontroly první/poslední

Stav shody

Druh Kontroly

Rozsah činností

Poznámka

ANADIAG SA, CZ organizační složka podniku,

Chleny 46, 517 45 Chleny

7.2013

ic

full

6

A 1)

9.2018

ic

full

6

A

APIGENEX s.r.o.

Poděbradská 173/5, 198 00 Praha 9

12.2019

ic

full

2

S

BIOPHARM

Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s.

Pohoří-Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy

4.1994

1.2003

ic

ic

full

full

2, 6, 9 *)

S 2)

A

7.2019

ic

full

2, 6, 9 *)

S/A

BIOVETA, a.s.

Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané

2.2005

nic

fac

2, 8, 9 *)

S

6.2018

ic

full

2, 8, 9*)

S

CEPHA, s.r.o.

Komenského 19, 323 12 Plzeň

1.1998

ic

full

8, 9 *)

S

3.2019

ic

full

8, 9 *)

S

Chemila, spol. s r.o.

Za Dráhou 4386/3(dříve Blažkova 5), 695 01 Hodonín

4.2004

pen

fac

9 **)

A

9.2017

ic

full

9 **)

A

DYNTEC spol. s r.o.

Pražská 328, 411 55 Terezín

3.2019

ic

full

9 *)

S

EMPLA, spol. s r.o.

Za Škodovkou 30, 5503 11 Hradec Králové

11.2001

nic

fac

4

A

2.2018

ic

full

4, 5

A

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

12.2016

ic

full

2

S

2.2019

ic

full

2

S

GENERI BIOTECH s.r.o.

Machkova 587, 500 11 Hradec Králové

1.2018

ic

full

9

S

1.2020

ic

full

9

S

I2L RESEARCH EUROPE s.r.o.

Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice

6.2019

ic

full

9***)

A

MediTox s.r.o.(dříve BioTest, s.r.o.)

Pod Zámkem 279, 281 25 Konárovice

12.1999

10.2001

ic

pen

fac

full

2, 3, 8

S

A

8.2018

ic

full

2, 3, 8

S/A

PHARMAKL, s.r.o.

Seydlerova 2451, 158 00 Praha 13

9.1995

ic

fac

8, 9 *)

S

8.2017

ic

full

8, 9 *)

S

Quinta Analytica, s.r.o.

Pražská 1486/18c, 102 00 Praha 10

12.1997

ic

fac

8, 9 *)

S

1.2019

ic

full

8, 9 *)

S

Státní zdravotní ústav

Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

10.2015

ic

full

1, 2 (in vitro)

A

5.2018

ic

full

1, 2 (in vitro)

A

Tekro, spol. s r.o.

Provoz Nová Dědina, 783 91 Uničov

2.2014

ic

full

6

S

6.2018

ic

full

6

S

Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.

Rybitví č.p. 296, 533 54 Rybitví

3./6.1994

9.2000

ic

ic

fac/sa

full

2, 3, 8

1–5, 8

S

A

11.2018

ic

full

1–6, 8

S/A

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Hudcova 269/70, 621 00 Brno

6.2019

ic

full

9 *)

S*) farmakokinetické studie, studie efektivity

**) mikrobiologické testování desinfekční účinnosti

mikrobiologické testování kosmetiky

***) testy účinnosti insekticidních, biocidních a repelentních přípravků

1) kontrolováno ASLAB (Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce)

2) kontrolováno SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

 Vysvětlivky

Rozsah činností

 

  1. Fyzikálně chemické testy
  2. Testy toxicity
  3. Mutagenita
  4. Ekotoxicita na vodních a suchozemských organizmech
  5. Studie chování ve vodě, půdě a vzduchu, bioakumulace
  6. Stanovení residuí
  7. Studie vlivu na prostředí a přírodní ekosystém
  8. Chemické testy (analytické a klinické chemie)
  9. Ostatní studie (specifikujte)

Stav shody

ic            splněno

nic          nesplněno

pen        nerozhodnuto

rfp          vyřazeno z programu

Druh kontroly

fac          kontrola zařízení

sa           audit studie

full         kontrola zařízení včetně auditu studie

re-i         následná inspekce, kontrola odstranění nedostatků