ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Plánované změny v komunikačním prostředí SÚKL

SÚKL upozorňuje distributory, lékárny a zdravotnická zařízení na plánované změny v komunikačním prostředí.  

S ohledem na úpravu legislativních podmínek provozovaných aplikací naplánoval SÚKL podstatné změny v rozhraních, které umožňují partnerům komunikaci se SÚKL.

C20. 6. 2017 proto SÚKL zveřejní podrobné technické informace o parametrech a podmínkách využití nových aplikací/rozhraní SÚKL pro eRecept, závady v jakosti, DIS-13 a LEK-13.

V této fázi se změny týkají zejména následujících subjektů/systémů/rozhraní:

 • ERECEPT
  Změna je vyvolána přípravou na legislativní požadavek zajistit v termínu od 1.1.2018 plně funkční, výkonově a bezpečnostně odpovídající systém pro povinné využití elektronických receptů. Podrobné informace k systému eRecept jsou zveřejněny ZDE.
 • SYSTÉM ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ O ZÁVADÁCH V JAKOSTI
  Tento systém umožňuje automatické poskytování informací vybraným subjektům (osoby vydávající léčivé přípravky, prodejcům vyhrazených léčiv a osobám poskytujícím zdravotní péči) o opatřeních při závadě v jakosti léčivého přípravku. Tato změna není vyvolána legislativní změnou, ale je vyvolána nutností obnovit funkcionalitu této služby po několikaměsíčním výpadku, který byl způsoben výměnou dodavatele software pro SÚKL. Jedná se o zcela nové rozhraní.
 • DISTRIBUTOŘI – HLÁŠENÍ DLE DIS-13
  Hlášení o distribuovaných léčivých přípravcích podle § 77 odst. 1 písm. f) zákona o léčivech – do vydání novely vyhlášky o výrobě a distribuci léčiv jsou rozsah údajů a způsob jejich poskytování formou hlášení upraveny pokynem SÚKL DIS-13 verze 5, platným od 1.5.2017 a účinným od 1.9.2017. Nová verze pokynu mění způsob odesílání hlášení distributorů léčiv jak po stránce obsahové, tak i technické.
 • LÉKÁRNY – HLÁŠENÍ DLE LEK-13
  Hlášení o vydaných léčivých přípravcích – Pro realizaci změn předpokládaných ve výše uvedené novele zákona je nezbytné vydat ze strany Ministerstva zdravotnictví prováděcí vyhlášku. Tato vyhláška je v současné době v legislativním procesu. Po publikování vyhlášky bude upraveno komunikační rozhraní v předepsaném rozsahu. O této úpravě bude SÚKL dále informovat.

Spuštění nové verze aplikace/rozhraní DIS-13, služby hlášení závad a externích identit (vydávání komunikačních certifikátů) je plánováno na 20.6.2017.

Změny reagují zejména na:

 • Zavedení povinné elektronické preskripce od 1. ledna 2018
 • Požadavek lékáren na zjednodušení způsobu komunikace se SÚKL a vyloučení routeru jako jediného technického prostředku pro zajištění komunikace.
 • Zákon č. 66/2017 Sb., kterým je novelizován zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, který upravuje podmínky pro poskytování údajů o distribuovaných a vydaných léčivých přípravcích

Připravované změny zároveň zlepší způsob komunikace se SÚKL a současně z důvodu odstranění potřeby hardwarových prvků (routerů) sníží pravděpodobnost výpadků a výrazně zjednoduší nároky na připojení.

Pro všechny systémy jsou nově zavedena stejná pravidla přístupu, která jsou poskytována v rámci externích identit SÚKL. Nová komunikace bude založena výlučně na využití k tomuto účelu vydaného komunikačního certifikátu ze strany SÚKL. Bude k dispozici webové rozhraní pro stažení komunikačního certifikátu (jeden za pracoviště). Pro jeho stažení budou postačovat jakékoliv již vydané přístupové údaje, kterými pracoviště disponuje. Služba pro výdej komunikačních certifikátů bude spuštěna dne 20.6.2017. Zároveň popis a podmínky získání certifikátu budou přístupné ZDE.

Výrobci software pro distributory, lékárny a lékaře již v současné době pro přípravu změny komunikačních postupů své aplikace využívají testovací prostředí SÚKL. Technická dokumentace pro je dostupná na adrese http://testapi.sukl.cz a na nástěnce Kontaktního centra https://kc.sukl.cz. Technická dokumentace k produkčnímu prostředí bude zveřejněna společně s vystavením produkčního prostředí.

 

Odstranění nutnosti používat routery

Doposud bylo nezbytné, aby lékárny, ale i další vybrané pracoviště, které komunikují se SÚKL, byly vybaveny routerem. U nově nasazovaných aplikací a rozhraní je potřeba routeru pro komunikaci se SÚKL zcela eliminována. Tím se významně snižuje pravděpodobnost výpadku komunikace a zjednoduší se realizace datového propojení se SÚKL. Router bude nadále pro zajištění komunikace využíván tam, kde doposud neproběhly změny v komunikačním prostředí u všech provozovaných agend. Přechodný stav bude trvat maximálně do konce roku 2017.

  

Odbor informačních technologií
14. 6. 2017

Změny v komunikačním rozhraní – přístupy pro jednotlivé subjekty, 22.06.2017

SÚKL zveřejňuje přístupy pro jednotlivé subjekty v souvislosti se změnami v komunikačním rozhraní