ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Otázky a odpovědi k pozastavení registrace léčiv obsahujících sibutramin

Výsledek postupu podle článku 107 směrnice 2001/83/EC. Evropská léková agentura dokončila přehodnocení bezpečnosti a účinnosti sibutraminu. Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Agentury uzavřel, že přínosy sibutraminu nepřevažují jeho rizika a proto registrační rozhodnutí pro léčiva obsahující sibutramin by měla být pozastavena v celé Evropě.  

Co je sibutramin?

Sibutramin je inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI). Působí tak, že ovlivňuje zpětné vychytávání neurotransmiterů 5-hydroxytryptaminu (také nazývaný serotonin) a noradrenalinu do nervových buněk v mozku. Neurotransmitery jsou chemické látky, které umožňují nervovým buňkám spolu komunikovat. Blokováním jejich zpětného vychytávání zvyšuje sibutramin množství těchto neurotransmiterů v mozku.

Přípravky obsahující sibutramin se používají při léčbě obezity. Zvýšená hladina neurotransmiterů v mozku pomáhá pacientům cítit se po jídle plní a pomáhá snížit jejich příjem potravy. Používají se spolu s dietou a cvičením u pacientů, kteří jsou obézní (s velkou nadváhou) s body mass indexem (BMI) větším nebo rovným 30 kg/m2 a u pacientů s nadváhou (s BMI větším než nebo rovným 27 kg/m2), kteří také mají rizikové faktory spojené s obezitou, jako je diabetes 2. typu nebo dyslipidémie (abnormální hladina tuku v krvi).

Léky obsahující sibutramin jsou v Evropské unii registrovány od roku 1999. Jsou dostupné ve formě tobolek obsahujících 10 mg nebo 15 mg sibutraminu, pod obchodními názvy Reductil a dalšími (Afibon, Ectiva, Lindaxa, Meissa, Meridia, Minimacin, Obesan, Sibutral, Sibutril, Siluton, Sitrane, Redoxade, Zelixa a Zelium) a rovněž jako generika.

Proč byl sibutramin přehodnocován?

Sibutramin byl původně přehodnocován Agenturou v letech 1999 a 2002 po obavách o jeho bezpečnost, obzvláště pro nežádoucí kardiovaskulární účinky (zvýšený krevní tlak a puls). Tehdy CHMP uzavřel, že přínosy sibutraminu při léčbě obezity a nadváhy převážily jeho rizika. Avšak Výbor rovněž požádal společnost, která vyrábí Meridii, Abbott Laboratories, aby zahájila studii se sibutraminem u pacientů s kardiovaskulárními rizikovými faktory, obzvláště s ohledem na bezpečnost léčiva. Výbor také požádal společnost, aby poskytla šestiměsíční aktualizaci o postupu této studie.

Jako důsledek zahájila společnost v roce 2002 studii SCOUT (Sibutramine Cardiovascular OUTcome Trial), aby stanovila dopad úbytku váhy po sibutraminu na kardiovaskulární problémy ve velké skupině pacientů s nadváhou a pacientů obézních s vysokým kardiovaskulárním rizikem. Studie srovnávala sibutramin s placebem (slepý vzorek) a pozorovala nejen kolik váhy pacienti ztratí, ale také výskyt kardiovaskulárních příhod, jako je infarkt myokardu, cévní mozková příhoda a srdeční zástava. Celkem bylo sledováno asi 9 800 pacientů po dobu šesti let.

Ačkoliv celková data ze studie SCOUT ještě nebyla analyzována, posuzovací Data Safety Monitoring Board (těleso nezávislých odborníků určených k pravidelnému přehodnocování výsledků klinických studií) informoval Agenturu v říjnu 2009 o předběžných datech, která ukazují, že sibutramin je spojen s více kardiovaskulárními problémy než placebo.

Na základě těchto dat Německá léková agentura (BfArM) spustila přehodnocení podle článku 107 směrnice 2001/83/EC. Požádali, aby CHMP zhodnotil dopad nových dat na poměr přínosu a rizika sibutraminu a připravil názor, jestli registrační rozhodnutí pro přípravky obsahující sibutramin má být ponecháno, změněno, pozastaveno nebo zrušeno v celé EU.

Která data CHMP přehodnotil?

CHMP přehodnotil odpovědi společnosti na seznam otázek týkajících se studie SCOUT. Výbor rovněž přihlédl k ostatním studiím o účinnosti sibutraminu na váhový úbytek.

Výbor také konzultoval se skupinou expertů specializujících se na léčbu metabolických poruch.

Jaké jsou závěry CHMP?

CHMP zaznamenal, že studie SCOUT ukázala zvýšené riziko závážných kardiovaskulárních příhod (jako je infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda) u pacientů se známým kardiovaskulárním onemocněním, kteří užívali sibutramin.

Většina pacientů ve studii SCOUT by normálně nedostávala sibutramin, protože sibutramin je u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním kontraindikován. Nicméně Výbor uvážil, že zvýšené riziko se může rovněž týkat pacientů, kterým může být sibutramin předepsán, protože obézní pacienti a pacienti s nadváhou mají větší pravděpodobnost rizika kardiovaskulárního onemocnění.

Nakonec s přihlédnutím ke všem studiím se sibutraminem v léčbě obezity CHMP zaznamenal, že váhový úbytek dosažený po léčbě sibutraminem je mírný ve srovnání s pacienty léčenými placebem, pacienti v průměru ztratili o dvě až čtyři kila více než s placebem. Výbor také zaznamenal, že není jasné, jestli tento efekt váhového úbytku může být udržen, až skončí léčba sibutraminem.

Na základě průběžně dostupných dat a vědecké diskuse ve Výboru CHMP uzavřel, že přínosy léčiv obsahujících sibutramin nepřevažují jejich rizika a tudíž doporučil, aby rozhodnutí o registraci pro léčivé přípravky obsahující sibutramin byla pozastavena v celé EU. Pozastavení zůstane v platnosti, dokud společnost neposkytne data, která budou dostatečná pro označení skupiny pacientů, pro kterou přínosy sibutraminu jasně převáží jeho rizika.

Jaká jsou doporučení pro lékaře a pacienty?

  • Lékaři by měli přestat předepisovat přípravky obsahující sibutramin obézním pacientům a pacientům s nadváhou. Rovněž by měli přehodnotit léčbu pacientů v současnosti léčených těmito léčivými přípravky.
  • Lékárníci by neměli nadále vydávat přípravky obsahující sibutramin.
  • Pacienti, kteří užívají přípravky obsahující sibutramin na snížení jejich váhy, by se měli domluvit s lékařem, který jim přípravek předepsal, na schůzce ve vyhovujícím termínu a prodiskutovat alternativní opatření ke ztrátě váhy. Pacienti, kteří si přejí ukončit léčbu před návštěvou jejich lékaře, to mohou udělat kdykoliv.
  • Pacienti, kteří mají jakékoliv otázky, by měli mluvit se svým lékařem nebo lékárníkem.


Rozhodnutí Evropské komise o tomto názoru bude vydáno následně.