Nově registrované přípravky centralizovanou procedurou

 

 

Vysvětlivky
D - držitel rozhodnutí o registraci PP - popis přípravku a druh obalu
PE - doba použitelnosti v měsících S - složení 
IS - indikační skupina  B - balení, kód SÚKL
ZS - způsob skladování  ZI - zkrácená indikace

ATC - anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace