ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nové kontaktní údaje pro výrobce SW lékáren a distributorů

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje výrobce lékárenských a distribučních informačních softwarů o nových kontaktních údajích pro případy řešení specifických požadavků při vývoji, testování a provozování aplikací pro hlášení dle pokynů  LEK13 a DIS13.  

Od 1. 9. 2012 jsou k dispozici nová kontaktní místa pro řešení problémů výrobců SW při vývoji, testování a provozování aplikací pro subjekty vydávající a distribuující léčivé přípravky podléhající hlášení SÚKL:

 • dle pokynu LEK13
 • dle pokynu DIS13

Kontaktní centrum je určené pro příjem, zpracování a řešení následujících požadavků:

 • dotaz na fungování služeb
 • problémy s fungováním služeb
 • chybové stavy a hlášení
 • nefunkčnost služeb
 • řešení problémů při vývoji, testování a nasazení SW koncovým subjektům

 oblasti požadavků: 

 • oblast síťové komunikace
 • oblast serverové komunikace
 • oblast aplikačního software LEK13
 • oblast aplikačního software DIS13 

Provozní doba Kontaktního centra podpory výrobcům SW dle pokynů SÚKL LEK13 a DIS13 jsou pracovní dny v týdnu (tj. Po-Pá). Služba kontaktního centra je zajišťována externím smluvním subjektem.

Kontaktní údaje jsou:

E-mail: supportsw@sukl_cz
Tel: + 420 272 185 185


Komunikace s kontaktním centrem:

Pro komunikaci s klientským centrem a pro řešení problémů je nezbytné předat tyto základní informace o problému:

 • Kontaktní údaje výrobce SW
  • Název společnosti
  • Kontaktní osoba
   • Jméno
   • Příjmení
  • Telefon
  • E-mail
  • Kód testovacího pracoviště přidělený SÚKL do testovacího prostředí
 • Kontaktní údaje pracoviště klienta (v případě problému konkrétního koncového klienta)
  • Kód pracoviště přidělený SÚKL do produkčního prostředí.
 • Typ aplikace
  • LEK13 – Hlášení výdejů LP subjekty vydávajícími LP
  • DIS13 – Hlášení dodávek LP subjekty distribuujícími LP
 • Verze aplikace
  • Pro příslušný typ aplikace konkrétní číslo verze např. 2.10, 2.20, 4.00, 4.10 apod.
 • Prostředí
  • Testovací prostředí
  • Produkční prostředí
 • OS klientské aplikace, verze a service pack
   • Windows
   • Linux
   • apod.
 • Platforma aplikace
   • Java
   • Net
   • apod.
 • Popis problému
  • Textový popis
  • Obrazová příloha
 • Příloha
  • Vzorová XML data
   • Dotazu
   • Odpovědi
  • Výpis z logů případně Print Screen obrazovky
  • Další dle charakteru problému

Oddělení informačních technologií
21.9.2012