ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nákup léčivých přípravků používaných při léčbě neplodnosti na internetu

Státní ústav pro kontrolu léčiv v rámci monitoringu neoprávněného prodeje léčivých přípravků zjistil, že některé hormonální léčivé přípravky používané při léčbě neplodnosti (např. Puregon, Gonal-F, Orgalutran, Menopur, Pregnyl aj.) jsou nabízeny prostřednictvím nelegálního internetového prodeje, a to včetně neúplných či částečně již použitých balení.  

V případě hormonálních léčivých přípravků používaných při léčbě neplodnosti se vždy jedná o léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis. Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje, že léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, mohou vydávat pouze oprávněné osoby (lékárny) nebo mohou být tyto přípravky pacientům podávány ve zdravotnickém zařízení, případně mohou být pacientkám poskytnuty k samoaplikaci v rámci stimulačních protokolů léčby neplodnosti. Léčivé přípravky, které mají pro tento účel pacientky k dispozici, nesmí být dále nikomu poskytovány. Jen tak lze zajistit správné nakládání s těmito přípravky.

SÚKL tímto varuje všechny pacientky center asistované reprodukce před léčivými přípravky nabízenými a prodávanými prostřednictvím nelegálního internetového prodeje.

Používání přípravků, u kterých není zajištěno správné zacházení a uchovávání v rámci schváleného distribučního řetězce, ohrožuje kvalitu, bezpečnost a účinnost hormonální léčby a může být pro zdraví člověka velmi nebezpečné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv proto vyzývá všechny pacientky, aby léčivé přípravky zakoupené výše uvedeným způsobem nepoužívaly, protože není zaručena jejich bezpečnost a pacientky by jimi mohly vážně ohrozit své zdraví. Léčivé přípravky uchovávané za jiných než předepsaných podmínek a léčivé přípravky nespotřebované jsou dle zákona o léčivech nepoužitelnými léčivy a jako taková musí být likvidována pouze osobami s příslušným oprávněním. Fyzické osoby (pacienti) mohou nepoužitelná léčiva bezplatně odevzdat v jakékoliv lékárně, která zajistí jejich odbornou likvidaci.