ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nabídka SÚKL ke vzájemné spolupráci

Vzhledem ke stále aktuálnější potřebě získávání přesných informací, týkajících se trhu s léčivými přípravky v České republice, nabízí Státní ústav pro kontrolu léčiv touto cestou vzájemnou spolupráci komerčním i nekomerčním subjektům ve zdravotnictví.  

Předmětem spolupráce by měla být výměna informací o distribuci a spotřebách léčivých přípravků v České republice a informací o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků. V současné chvíli existuje v oblasti spotřeb léčivých přípravků několik informačních zdrojů, což způsobuje řadu faktických a výkladových nejasností o skutečných spotřebách léčivých přípravků při poskytování zdravotní péče na území České republiky. Tyto údaje jsou následně médii a veřejností chybně interpretovány.

Od vzájemné spolupráce Státní ústav pro kontrolu léčiv očekává zpřehlednění údajů o spotřebách léčivých přípravků a následnou lepší informovanost odborné i laické veřejnosti. V neposlední řadě mohou takto shromážděné údaje vést k úsporám z veřejného zdravotního pojištění. Stejně tak v oblasti informování o podezřeních na nežádoucí účinky lze vzájemnou spolupráci Státního ústavu pro kontrolu léčiv a odborníků (odborných společností) využít zejména ke zlepšení bezpečnosti pacientů, a to nejen v České republice, ale i v Evropské unii.

 

Nabídky na případnou spolupráci, prosím, adresujte k rukám náměstka pro odborné činnosti Ústavu MUDr. Jiřího Demla. Kontaktní mail: sekr.red@sukl_cz