ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Detail správního řízení
Spisová značka SUKLS90660/2022
Typ správního řízení VAPÚ
Účastníci - Žadatel Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, Utrecht, NL
Účastníci - Držitel registrace Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, Utrecht, NL
Účastníci - Zdravotní pojišťovna Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jeremenkova 161/11, Ostrava - Vítkovice,
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Vinohradská 2577/178, Praha 3 - Vinohrady, CZ
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Husova 302, Mladá Boleslav,
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, Praha 3,
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Drahobejlova 1404/4, Praha 9,
RBP, zdravotní pojišťovna, Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava,
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Roškotova 1225/1, Praha 4,
Datum zahájení správního řízení 2. 05. 2022
Zahrnuté léčivé přípravky 0238308 VERZENIOS 150MG TBL FLM 28
0238306 VERZENIOS 100MG TBL FLM 28
0238304 VERZENIOS 50MG TBL FLM 28
ATC 0238308: L01EF03
0238306: L01EF03
0238304: L01EF03
Zařazení RS 0238308: L01/108
0238306: L01/108
0238304: L01/108
Název RS 0238308: skupina v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem inhibitorů cyklin-dependentní kinázy (tj. s obsahem léčivých látek palbociklib, ribociklib a abemaciklib)
0238306: skupina v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem inhibitorů cyklin-dependentní kinázy (tj. s obsahem léčivých látek palbociklib, ribociklib a abemaciklib)
0238304: skupina v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem inhibitorů cyklin-dependentní kinázy (tj. s obsahem léčivých látek palbociklib, ribociklib a abemaciklib)
Stav správního řízení 0238308: ROZ - NPM
0238306: ROZ - NPM
0238304: ROZ - NPM
Řízení pravomocně skončeno 0238308: 6. 03. 2023
0238306: 6. 03. 2023
0238304: 6. 03. 2023
Rozhodnutí o ukončení správního řízení NPM_ROZHODNUTÍ_VERZENIOS_SUKLS90660_2022.pdf
Protokol podpisů.pdf
Účinná látka

‹‹ Zpět na seznam

Bližší informace k jednotlivým správním řízením naleznete v systému nahlížení do dokumentace.