ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Detail správního řízení
Spisová značka SUKLS344074/2021
Typ správního řízení VAPÚ
Účastníci - Žadatel Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road , Dublin 4, IE
Účastníci - Držitel registrace Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road , Dublin 4, IE
Účastníci - Zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Vinohradská 2577/178, Praha 3 - Vinohrady, CZ
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Husova 302, Mladá Boleslav,
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, Praha 3,
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Drahobejlova 1404/4, Praha 9,
RBP, zdravotní pojišťovna, Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava,
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Roškotova 1225/1, Praha 4,
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jeremenkova 161/11, Ostrava - Vítkovice,
Datum zahájení správního řízení 28. 12. 2021
Zahrnuté léčivé přípravky 0222398 KISQALI 200MG TBL FLM 63 I
ATC 0222398: L01EF02
Zařazení RS 0222398: L01/108
Název RS 0222398: skupina v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem inhibitorů cyklin-dependentní kinázy (tj. s obsahem léčivých látek palbociklib, ribociklib a abemaciklib)
Stav správního řízení 0222398: Zastaveno
Řízení pravomocně skončeno 0222398: 5. 08. 2022
Rozhodnutí o ukončení správního řízení NPM_USNESENÍ_O_ZASTAVENÍ_SŘ_zpětvzetí_žádosti_KISQALI_SUKLS344074_2021.pdf
Protokol ověření podpisů.pdf
Účinná látka RIBOCICLIBI SUCCINAS

‹‹ Zpět na seznam

Bližší informace k jednotlivým správním řízením naleznete v systému nahlížení do dokumentace.