ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Detail správního řízení
Spisová značka SUKLS192494/2022
Typ správního řízení VaPÚ-stanovení 1.VILP
Účastníci - Žadatel Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, Haarlem, NL
Účastníci - Držitel registrace Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, Haarlem, NL
Účastníci - Zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Vinohradská 2577/178, Praha 3 - Vinohrady, CZ
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Husova 302, Mladá Boleslav,
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, Praha 3,
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Drahobejlova 1404/4, Praha 9,
RBP, zdravotní pojišťovna, Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava,
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Roškotova 1225/1, Praha 4,
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jeremenkova 161/11, Ostrava - Vítkovice,
Datum zahájení správního řízení 8. 09. 2022
Zahrnuté léčivé přípravky 0209484 KEYTRUDA 25MG/ML INF CNC SOL 1X4ML
ATC 0209484: L01FF02
Zařazení RS 0209484: L01/164
Název RS 0209484: pembrolizumab pro prvoliniovou léčbu metastatického triple-negativního karcinomu prsu s expresí PD-L1 s CPS 10
Stav správního řízení 0209484: ROZ - NPM
Řízení pravomocně skončeno 0209484: 13. 06. 2023
Rozhodnutí o ukončení správního řízení NPM_ROZHODNUTÍ_KEYTRUDA_SUKLS192494_2022.pdf
Protokol podpisů.pdf
Účinná látka PEMBROLIZUMABUM

‹‹ Zpět na seznam

Bližší informace k jednotlivým správním řízením naleznete v systému nahlížení do dokumentace.