ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Detail správního řízení
Spisová značka SUKLS190349/2022
Typ správního řízení VAPÚ
Účastníci - Žadatel AstraZeneca AB, , Södertälje, SE
Účastníci - Držitel registrace AstraZeneca AB, , Södertälje, SE
Účastníci - Zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Vinohradská 2577/178, Praha 3 - Vinohrady, CZ
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Husova 302, Mladá Boleslav,
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, Praha 3,
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Drahobejlova 1404/4, Praha 9,
RBP, zdravotní pojišťovna, Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava,
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Roškotova 1225/1, Praha 4,
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jeremenkova 161/11, Ostrava - Vítkovice,
Datum zahájení správního řízení 7. 09. 2022
Zahrnuté léčivé přípravky 0249958 CALQUENCE 100MG CPS DUR 56
ATC 0249958: L01EL02
Zařazení RS 0249958: L01/146
Název RS 0249958: v zásadě terapeuticky zaměnitelné léčivé přípravky s obsahem inhibitorů Brutonovy tyrozinkinázy (léčivých látek ibrutinib a akalabrutinib)
Stav správního řízení 0249958: Čekání na NPM - zastavení
Řízení pravomocně skončeno 0249958: 29. 03. 2023
Rozhodnutí o ukončení správního řízení NPM_USNESENÍ_O_ZASTAVENÍ_SŘ_zpětvzetí_žádosti_CALQUENCE_SUKLS190349_2022.pdf
Protokol podpisů.pdf
Účinná látka ACALABRUTINIBUM

‹‹ Zpět na seznam

Bližší informace k jednotlivým správním řízením naleznete v systému nahlížení do dokumentace.