ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Detail správního řízení
Spisová značka SUKLS16853/2023
Typ správního řízení 1-Revize-VAPÚ
Účastníci - Žadatel
Účastníci - Držitel registrace Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, Praha 5, CZ
Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Praha 10 - Dolní Měcholupy, CZ
Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, Ingelheim am Rhein, DE
SANDOZ s.r.o., Na Pankráci 1724/129, Praha 4 - Nusle, CZ
Roche Registration GmbH, Emil-Barell-Straße 1, Grenzach-Wyhlen, DE
Účastníci - Zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Vinohradská 2577/178, Praha 3 - Vinohrady, CZ
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Husova 302, Mladá Boleslav,
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, Praha 3,
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Drahobejlova 1404/4, Praha 9,
RBP, zdravotní pojišťovna, Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava,
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Roškotova 1225/1, Praha 4,
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jeremenkova 161/11, Ostrava - Vítkovice,
Datum zahájení správního řízení 4. 02. 2023
Zahrnuté léčivé přípravky 0266210 FREDALIX 801MG TBL FLM 252X1
0253599 FREDALIX 801MG TBL FLM 84X1
0253591 FREDALIX 267MG TBL FLM 252X1
0253562 PIRFENIDONE TEVA 801MG TBL FLM 252(3X84)
0253561 PIRFENIDONE TEVA 801MG TBL FLM 84
0253557 PIRFENIDONE TEVA 267MG TBL FLM 252
0253106 PIRFENIDON ZENTIVA 801MG TBL FLM 252 II
0253102 PIRFENIDON ZENTIVA 801MG TBL FLM 84 II
0253094 PIRFENIDON ZENTIVA 267MG TBL FLM 252 II
0222303 ESBRIET 801MG TBL FLM 252(84X3) II
0222302 ESBRIET 801MG TBL FLM 84(4X21) II
0222301 ESBRIET 267MG TBL FLM 252(84X3) II
0210305 OFEV 150MG CPS MOL 60X1
0210303 OFEV 100MG CPS MOL 60X1
ATC 0266210: L04AX05
0253599: L04AX05
0253591: L04AX05
0253562: L04AX05
0253561: L04AX05
0253557: L04AX05
0253106: L04AX05
0253102: L04AX05
0253094: L04AX05
0222303: L04AX05
0222302: L04AX05
0222301: L04AX05
0210305: L01EX09
0210303: L01EX09
Zařazení RS 0266210: L04/3
0253599: L04/3
0253591: L04/3
0253562: L04/3
0253561: L04/3
0253557: L04/3
0253106: L04/3
0253102: L04/3
0253094: L04/3
0222303: L04/3
0222302: L04/3
0222301: L04/3
0210305: L04/3
0210303: L04/3
Název RS 0266210: nintedanib a pirfenidon
0253599: nintedanib a pirfenidon
0253591: nintedanib a pirfenidon
0253562: nintedanib a pirfenidon
0253561: nintedanib a pirfenidon
0253557: nintedanib a pirfenidon
0253106: nintedanib a pirfenidon
0253102: nintedanib a pirfenidon
0253094: nintedanib a pirfenidon
0222303: nintedanib a pirfenidon
0222302: nintedanib a pirfenidon
0222301: nintedanib a pirfenidon
0210305: nintedanib a pirfenidon
0210303: nintedanib a pirfenidon
Stav správního řízení 0266210: ROZ - NPM
0253599: ROZ - NPM
0253591: ROZ - NPM
0253562: ROZ - NPM
0253561: ROZ - NPM
0253557: ROZ - NPM
0253106: ROZ - NPM
0253102: ROZ - NPM
0253094: ROZ - NPM
0222303: ROZ - NPM
0222302: ROZ - NPM
0222301: ROZ - NPM
0210305: ROZ - NPM
0210303: ROZ - NPM
Řízení pravomocně skončeno 0266210: 5. 01. 2024
0253599: 5. 01. 2024
0253591: 5. 01. 2024
0253562: 5. 01. 2024
0253561: 5. 01. 2024
0253557: 5. 01. 2024
0253106: 5. 01. 2024
0253102: 5. 01. 2024
0253094: 5. 01. 2024
0222303: 5. 01. 2024
0222302: 5. 01. 2024
0222301: 5. 01. 2024
0210305: 5. 01. 2024
0210303: 5. 01. 2024
Rozhodnutí o ukončení správního řízení NPM_ROZHODNUTÍ_revize_nintedanib_a_pirfenidon_SUKLS16853_2023.pdf
Protokol podpisů.pdf
Účinná látka PIRFENIDONUM
PIRFENIDONUM
PIRFENIDONUM
PIRFENIDONUM
PIRFENIDONUM
PIRFENIDONUM
PIRFENIDONUM
PIRFENIDONUM
PIRFENIDONUM
PIRFENIDONUM
PIRFENIDONUM
PIRFENIDONUM
NINTEDANIBI ESILAS
NINTEDANIBI ESILAS

‹‹ Zpět na seznam

Bližší informace k jednotlivým správním řízením naleznete v systému nahlížení do dokumentace.