ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Detail správního řízení
Spisová značka SUKLS161445/2022
Typ správního řízení VAPÚ
Účastníci - Žadatel sanofi-aventis groupe, 54 rue La Boetie , Paris, FR
Účastníci - Držitel registrace Sanofi Winthrop Industrie, 82 avenue Raspail , Gentilly, FR
sanofi-aventis groupe, 54 rue La Boetie , Paris, FR
Účastníci - Zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Vinohradská 2577/178, Praha 3 - Vinohrady, CZ
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Husova 302, Mladá Boleslav,
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, Praha 3,
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Drahobejlova 1404/4, Praha 9,
RBP, zdravotní pojišťovna, Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava,
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Roškotova 1225/1, Praha 4,
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jeremenkova 161/11, Ostrava - Vítkovice,
Datum zahájení správního řízení 2. 08. 2022
Zahrnuté léčivé přípravky 0238971 DUPIXENT 300MG INJ SOL PEP 2X2ML
0238483 DUPIXENT 200MG INJ SOL PEP 2X1,14ML
0238479 DUPIXENT 200MG INJ SOL ISP 2X1,14ML II
0222565 DUPIXENT 300MG INJ SOL ISP 2X2ML II
ATC 0238971: D11AH05
0238483: D11AH05
0238479: D11AH05
0222565: D11AH05
Zařazení RS 0238971: D11/1
0238483: D11/1
0238479: D11/1
0222565: D11/1
Název RS 0238971: dupilumab
0238483: dupilumab
0238479: dupilumab
0222565: dupilumab
Stav správního řízení 0238971: ROZ - NPM
0238483: ROZ - NPM
0238479: ROZ - NPM
0222565: ROZ - NPM
Řízení pravomocně skončeno 0238971: 2. 10. 2023
0238483: 2. 10. 2023
0238479: 2. 10. 2023
0222565: 2. 10. 2023
Rozhodnutí o ukončení správního řízení NPM_ROZHODNUTÍ_DUPIXENT_SUKLS161445_2022.pdf
Protokol podpisů.pdf
Účinná látka DUPILUMABUM
DUPILUMABUM
DUPILUMABUM
DUPILUMABUM

‹‹ Zpět na seznam

Bližší informace k jednotlivým správním řízením naleznete v systému nahlížení do dokumentace.