ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Detail správního řízení
Spisová značka SUKLS152775/2023
Typ správního řízení VAPÚ
Účastníci - Žadatel Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, Bruxelles, BE
Účastníci - Držitel registrace Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, Bruxelles, BE
Účastníci - Zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Vinohradská 2577/178, Praha 3 - Vinohrady, CZ
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Husova 302, Mladá Boleslav,
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, Praha 3,
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Drahobejlova 1404/4, Praha 9,
RBP, zdravotní pojišťovna, Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava,
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Roškotova 1225/1, Praha 4,
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jeremenkova 161/11, Ostrava - Vítkovice,
Datum zahájení správního řízení 23. 06. 2023
Zahrnuté léčivé přípravky 0238764 XELJANZ 11MG TBL PRO 91
0238763 XELJANZ 11MG TBL PRO 28
ATC 0238764: L04AF01
0238763: L04AF01
Zařazení RS 0238764: L04/39
0238763: L04/39
Název RS 0238764: inhibitory JAK k terapii revmatoidní artritidy
0238763: inhibitory JAK k terapii revmatoidní artritidy
Stav správního řízení 0238764: Zastaveno
0238763: ROZ - NPM
Řízení pravomocně skončeno 0238764: 9. 11. 2023
0238763: 15. 12. 2023
Rozhodnutí o ukončení správního řízení NPM_ROZHODNUTÍ_XELJANZ_SUKLS152775_2023.pdf
Protokol podpisů.pdf
Účinná látka TOFACITINIBI CITRAS
TOFACITINIBI CITRAS

‹‹ Zpět na seznam

Bližší informace k jednotlivým správním řízením naleznete v systému nahlížení do dokumentace.