ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Detail správního řízení
Spisová značka SUKLS123816/2022
Typ správního řízení VAPÚ
Účastníci - Žadatel Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road , Dublin 4, IE
Účastníci - Držitel registrace Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road , Dublin 4, IE
Účastníci - Zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Vinohradská 2577/178, Praha 3 - Vinohrady, CZ
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Husova 302, Mladá Boleslav,
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, Praha 3,
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Drahobejlova 1404/4, Praha 9,
RBP, zdravotní pojišťovna, Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava,
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Roškotova 1225/1, Praha 4,
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jeremenkova 161/11, Ostrava - Vítkovice,
Datum zahájení správního řízení 10. 06. 2022
Zahrnuté léčivé přípravky 0238813 BEOVU 120MG/ML INJ SOL 1X0,165ML
ATC 0238813: S01LA06
Zařazení RS 0238813: 103/1
Název RS 0238813: protilátky anti-VEGF v oftalmologii
Stav správního řízení 0238813: ROZ – NPM
Řízení pravomocně skončeno 0238813: 28. 10. 2022
Rozhodnutí o ukončení správního řízení NPM_ROZHODNUTÍ_BEOVU_SUKLS123816_2022.pdf
Protokol podpisů.pdf
Účinná látka BROLUCIZUMABUM

‹‹ Zpět na seznam

Bližší informace k jednotlivým správním řízením naleznete v systému nahlížení do dokumentace.