Formulář pro hlášení neintervenčních poregistračních studií

Položky označené * jsou povinné a je třeba je vyplnit.

Informace o léčivém přípravku

Pro zahrnutí více léčivých přípravků do studie použijte opakovaně

 

Studie

Informace o studii

Typ studie: *Maximálně 500 znaků včetně mezer a oddělovačů


Upřesňující charakteristiky: *Termíny

Dokumentace ke studii
Poznámka

Osoba odpovědná za údaje v tomto formuláři

Upozornění

Po kliknutí na "Elektronicky podepsat a odeslat" a po elektronickém podepsání formuláře se Vámi vyplněné údaje zanesou do databáze a vytvoří se nová stránka - "Potvrzení o přijetí údajů k neintervenční poregistrační studii". Na této stránce jsou uvedeny potřebné údaje týkající se Vašeho hlášení a dále je zde vygenerováno identifikační číslo, které později použijete pro Hlášení ukončení studie.