ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Formulář pro hlášení neintervenčních poregistračních studií

Informace o léčivém přípravku

Kód SÚKL: 107676,162748

Studie

Informace o studii

Identifikační číslo SÚKL přidělené studii:
2101150005
Typ studie:
Jiný typ studie
Název studie:
Retrospektivní vyhodnocení účinku inosine pranobex na smrtnost na COVID-19 u rezidentů domovů důchodců, kteří byli pozitivně testováni pro virus SARS-CoV-2 v PCR testu.
Identifikační číslo studie, pod kterým jsou vedeny dokumenty držitele vztahující se ke studii:
Projekt: ISO-ELD-2020
Cíl studie:
Retrospektivní vyhodnocení účinku inosine pranobex na smrtnost na COVID-19 u rezidentů domovů důchodců, kteří byli pozitivně testováni pro SARS-CoV-2 v PCR testu a kterým lékaři, jež je mají v péči, aplikovali inosine pranobex off label v dávce 3x2 tablety s délkou podávání 7 dní.
Upřesňující charakteristiky (popis studie):
Data byla zajišťována ve 3 domovech důchodců jednotlivými lékaři a pak byla v anonymizované podobě předána do Centra očkování a cestovní medicíny k retrospektivní analýze. Pro analýzu byly vybrány ukazatele retrospektivního sledování a to smrtnost a pro jejich porovnání ODDS a ODDS ratio. Data z jednotlivých DD byla porovnána s prvním DD v Litovli, a poté i s daty smrtnosti na Covid-19 v DD, kde probíhaly epidemie v ČR a s publikovanými data smrtnosti v rozsáhlé studii v DD v Irsku. Data za DD pro porovnání byla poskytnuta UZIS.

Termíny

Datum zahájení sběru dat:
20. září 2020
Předpokládané datum ukončení sběru dat:
20. říjen 2020
Předpokládané datum dokončení analýz:
20. listopad 2020
Předpokládané datum předání závěrečné zprávy:
20. březen 2021
Datum schválení protokolu:

‹‹ Zpět na seznam