Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TINKAIR 50MCG NAS SPR SUS 200DÁV
0244748 69/ 424/07-C tinkair.pdf tinkair.pdf R01AD05 R
TINKAIR 100MCG NAS SPR SUS 200DÁV
0244749 69/ 425/07-C tinkair.pdf tinkair.pdf R01AD05 R
TINKAIR 100 MCG 100MCG/DÁV NAS SPR SUS 200DÁV
0015128 69/ 425/07-C     R01AD05 B
TINKAIR 50 MCG 50MCG/DÁV NAS SPR SUS 200DÁV
0015124 69/ 424/07-C     R01AD05 B

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. únor 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. leden 2021 v 00:09