Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TADALAFIL BELUPO 20MG TBL FLM 8
0139831 83/ 700/16-C tadalafilb.pdf tadalafilb.pdf G04BE08 R
TADALAFIL BELUPO 20MG TBL FLM 4
0139830 83/ 700/16-C tadalafilb.pdf tadalafilb.pdf G04BE08 R
TADALAFIL BELUPO 20MG TBL FLM 2
0139829 83/ 700/16-C tadalafilb.pdf tadalafilb.pdf G04BE08 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. květen 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14