Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 36
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SYNTROXINE 125MCG CPS MOL 50
0234706 56/ 395/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 125MCG CPS MOL 100
0234707 56/ 395/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 137MCG CPS MOL 30
0234708 56/ 396/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 137MCG CPS MOL 50
0234709 56/ 396/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 137MCG CPS MOL 100
0234710 56/ 396/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 150MCG CPS MOL 30
0234711 56/ 397/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 150MCG CPS MOL 50
0234712 56/ 397/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 150MCG CPS MOL 100
0234713 56/ 397/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 175MCG CPS MOL 30
0234714 56/ 398/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 175MCG CPS MOL 50
0234715 56/ 398/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 175MCG CPS MOL 100
0234716 56/ 398/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 200MCG CPS MOL 30
0234717 56/ 399/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 200MCG CPS MOL 50
0234718 56/ 399/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 200MCG CPS MOL 100
0234719 56/ 399/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 112MCG CPS MOL 30
0234720 56/ 394/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 112MCG CPS MOL 50
0234721 56/ 394/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 125MCG CPS MOL 30
0234705 56/ 395/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 100MCG CPS MOL 100
0234704 56/ 393/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 100MCG CPS MOL 50
0234703 56/ 393/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 100MCG CPS MOL 30
0234702 56/ 393/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. listopad 2021 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. říjen 2021 v 01:12