Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 29
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SUFENTANIL TORREX 50 MIKROGRAMŮ/ML 50MCG/ML INJ SOL 20X20ML
0021092 65/ 044/03-C     N01AH03 B
SUFENTANIL TORREX 50 MIKROGRAMŮ/ML 50MCG/ML INJ SOL 10X20ML
0021091 65/ 044/03-C     N01AH03 B
SUFENTANIL TORREX 50 MIKROGRAMŮ/ML 50MCG/ML INJ SOL 20X5ML
0021090 65/ 044/03-C     N01AH03 B
SUFENTANIL TORREX 50 MIKROGRAMŮ/ML 50MCG/ML INJ SOL 10X5ML
0021089 65/ 044/03-C     N01AH03 B
SUFENTANIL TORREX 50 MIKROGRAMŮ/ML 50MCG/ML INJ SOL 5X5ML
0021088 65/ 044/03-C     N01AH03 B
SUFENTANIL TORREX 5 MIKROGRAMŮ/ML 5MCG/ML INJ SOL 20X10ML
0021044 65/ 043/03-C     N01AH03 B
SUFENTANIL TORREX 5 MIKROGRAMŮ/ML 5MCG/ML INJ SOL 10X10ML
0021043 65/ 043/03-C     N01AH03 B
SUFENTANIL TORREX 5 MIKROGRAMŮ/ML 5MCG/ML INJ SOL 5X10ML
0030779 65/ 043/03-C     N01AH03 B
SUFENTANIL TORREX 50 MIKROGRAMŮ/ML 50MCG/ML INJ SOL 5X20ML
0030783 65/ 044/03-C     N01AH03 B

‹‹ ‹ 1 2

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11