Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 29
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SUFENTA 5MCG/ML INJ SOL 5X2ML
0234684 65/ 309/91-A/C     N01AH03 B
SUFENTA 5MCG/ML INJ SOL 5X2ML
0241680 65/ 309/91-A/C sufenta.pdf sufenta.pdf N01AH03 R
SUFENTA 5MCG/ML INJ SOL 5X2ML
0093701 65/ 309/91-A/C     N01AH03 B
SUFENTA FORTE 50MCG/ML INJ SOL 5X5ML
0234686 65/ 309/91-B/C     N01AH03 B
SUFENTA FORTE 50MCG/ML INJ SOL 5X1ML
0234685 65/ 309/91-B/C     N01AH03 B
SUFENTA FORTE 50MCG/ML INJ SOL 5X5ML
0241682 65/ 309/91-B/C sufentafor.pdf sufentafor.pdf N01AH03 R
SUFENTA FORTE 50MCG/ML INJ SOL 5X1ML
0085526 65/ 309/91-B/C     N01AH03 B
SUFENTA FORTE 50MCG/ML INJ SOL 5X1ML
0241681 65/ 309/91-B/C sufentafor.pdf sufentafor.pdf N01AH03 R
SUFENTA FORTE 50MCG/ML INJ SOL 5X5ML
0093702 65/ 309/91-B/C     N01AH03 B
SUFENTANIL TORREX 5MCG/ML INJ SOL 10X10ML
0230916 65/ 043/03-C sufentanil.pdf sufentanil.pdf N01AH03 R
SUFENTANIL TORREX 5MCG/ML INJ SOL 20X10ML
0230917 65/ 043/03-C sufentanil.pdf sufentanil.pdf N01AH03 R
SUFENTANIL TORREX 5MCG/ML INJ SOL 5X10ML
0230918 65/ 043/03-C sufentanil.pdf sufentanil.pdf N01AH03 R
SUFENTANIL TORREX 5MCG/ML INJ SOL 5X2ML
0230919 65/ 043/03-C sufentanil.pdf sufentanil.pdf N01AH03 R
SUFENTANIL TORREX 50MCG/ML INJ SOL 5X5ML
0230920 65/ 044/03-C sufentanil.pdf sufentanil.pdf N01AH03 R
SUFENTANIL TORREX 50MCG/ML INJ SOL 10X5ML
0230921 65/ 044/03-C sufentanil.pdf sufentanil.pdf N01AH03 R
SUFENTANIL TORREX 50MCG/ML INJ SOL 20X5ML
0230922 65/ 044/03-C sufentanil.pdf sufentanil.pdf N01AH03 R
SUFENTANIL TORREX 50MCG/ML INJ SOL 10X20ML
0230923 65/ 044/03-C sufentanil.pdf sufentanil.pdf N01AH03 R
SUFENTANIL TORREX 50MCG/ML INJ SOL 20X20ML
0230924 65/ 044/03-C sufentanil.pdf sufentanil.pdf N01AH03 R
SUFENTANIL TORREX 50MCG/ML INJ SOL 5X20ML
0230925 65/ 044/03-C sufentanil.pdf sufentanil.pdf N01AH03 R
SUFENTANIL TORREX 5 MIKROGRAMŮ/ML 5MCG/ML INJ SOL 5X2ML
0162444 65/ 043/03-C     N01AH03 B

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11