Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 10
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SUBUTEX 8MG SLG TBL NOB 28
0241252 19/ 139/00-C subutex.pdf subutex.pdf N07BC01 R
SUBUTEX 8MG SLG TBL NOB 7
0241251 19/ 139/00-C subutex.pdf subutex.pdf N07BC01 R
SUBUTEX 2MG SLG TBL NOB 28
0241250 19/ 138/00-C subutex.pdf subutex.pdf N07BC01 R
SUBUTEX 2MG SLG TBL NOB 7
0241249 19/ 138/00-C subutex.pdf subutex.pdf N07BC01 R
SUBUTEX 0,4 MG 0,4MG SLG TBL NOB 7
0176502 19/ 137/00-C     N07BC01 B
SUBUTEX 0,4MG SLG TBL NOB 7
0241247 19/ 137/00-C subutex.pdf subutex.pdf N07BC01 R
SUBUTEX 8 MG 8MG SLG TBL NOB 28
0176507 19/ 139/00-C     N07BC01 B
SUBUTEX 8 MG 8MG SLG TBL NOB 7
0176506 19/ 139/00-C     N07BC01 B
SUBUTEX 0,4 MG 0,4MG SLG TBL NOB 28
0176503 19/ 137/00-C     N07BC01 B
SUBUTEX 0,4MG SLG TBL NOB 28
0241248 19/ 137/00-C subutex.pdf subutex.pdf N07BC01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09