Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 18
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SUBOXONE 16MG/4MG SLG TBL NOB 28
0186991 EU/1/06/359/006 suboxone.pdf suboxone.pdf N07BC51 R
SUBOXONE 16MG/4MG SLG TBL NOB 7
0186990 EU/1/06/359/005 suboxone.pdf suboxone.pdf N07BC51 R
SUBOXONE 8MG/2MG SLG TBL NOB 7
0027903 EU/1/06/359/003 suboxone.pdf suboxone.pdf N07BC51 R
SUBOXONE 8MG/2MG SLG TBL NOB 28
0027902 EU/1/06/359/004 suboxone.pdf suboxone.pdf N07BC51 R
SUBOXONE 8MG/2MG SLG FLM 28X1
0249756 EU/1/06/359/015 suboxone.pdf suboxone.pdf N07BC51 R
SUBOXONE 2MG/0,5MG SLG TBL NOB 7
0027900 EU/1/06/359/001 suboxone.pdf suboxone.pdf N07BC51 R
SUBOXONE 2MG/0,5MG SLG TBL NOB 28
0027901 EU/1/06/359/002 suboxone.pdf suboxone.pdf N07BC51 R
SUBOXONE 8MG/2MG SLG FLM 14X1
0249755 EU/1/06/359/014 suboxone.pdf suboxone.pdf N07BC51 R
SUBOXONE 8MG/2MG SLG FLM 7X1
0249754 EU/1/06/359/013 suboxone.pdf suboxone.pdf N07BC51 R
SUBOXONE 4MG/1MG SLG FLM 28X1
0249753 EU/1/06/359/012 suboxone.pdf suboxone.pdf N07BC51 R
SUBOXONE 4MG/1MG SLG FLM 14X1
0249752 EU/1/06/359/011 suboxone.pdf suboxone.pdf N07BC51 R
SUBOXONE 4MG/1MG SLG FLM 7X1
0249751 EU/1/06/359/010 suboxone.pdf suboxone.pdf N07BC51 R
SUBOXONE 2MG/0,5MG SLG FLM 28X1
0249750 EU/1/06/359/009 suboxone.pdf suboxone.pdf N07BC51 R
SUBOXONE 2MG/0,5MG SLG FLM 14X1
0249749 EU/1/06/359/008 suboxone.pdf suboxone.pdf N07BC51 R
SUBOXONE 2MG/0,5MG SLG FLM 7X1
0249748 EU/1/06/359/007 suboxone.pdf suboxone.pdf N07BC51 R
SUBOXONE 12MG/3MG SLG FLM 28X1
0249759 EU/1/06/359/018 suboxone.pdf suboxone.pdf N07BC51 R
SUBOXONE 12MG/3MG SLG FLM 7X1
0249757 EU/1/06/359/016 suboxone.pdf suboxone.pdf N07BC51 R
SUBOXONE 12MG/3MG SLG FLM 14X1
0249758 EU/1/06/359/017 suboxone.pdf suboxone.pdf N07BC51 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09