Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 14
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
STEGLUJAN 15MG/100MG TBL FLM 84
0222875 EU/1/18/1266/011 steglujan.pdf steglujan.pdf A10BD24 R
STEGLUJAN 15MG/100MG TBL FLM 30X1
0222874 EU/1/18/1266/010 steglujan.pdf steglujan.pdf A10BD24 R
STEGLUJAN 15MG/100MG TBL FLM 30
0222873 EU/1/18/1266/009 steglujan.pdf steglujan.pdf A10BD24 R
STEGLUJAN 15MG/100MG TBL FLM 28
0222872 EU/1/18/1266/008 steglujan.pdf steglujan.pdf A10BD24 R
STEGLUJAN 5MG/100MG TBL FLM 90
0222870 EU/1/18/1266/006 steglujan.pdf steglujan.pdf A10BD24 R
STEGLUJAN 15MG/100MG TBL FLM 14
0222871 EU/1/18/1266/007 steglujan.pdf steglujan.pdf A10BD24 R
STEGLUJAN 5MG/100MG TBL FLM 14
0222865 EU/1/18/1266/001 steglujan.pdf steglujan.pdf A10BD24 R
STEGLUJAN 5MG/100MG TBL FLM 28
0222866 EU/1/18/1266/002 steglujan.pdf steglujan.pdf A10BD24 R
STEGLUJAN 5MG/100MG TBL FLM 30
0222867 EU/1/18/1266/003 steglujan.pdf steglujan.pdf A10BD24 R
STEGLUJAN 5MG/100MG TBL FLM 30X1
0222868 EU/1/18/1266/004 steglujan.pdf steglujan.pdf A10BD24 R
STEGLUJAN 5MG/100MG TBL FLM 84
0222869 EU/1/18/1266/005 steglujan.pdf steglujan.pdf A10BD24 R
STEGLUJAN 15MG/100MG TBL FLM 90
0222876 EU/1/18/1266/012 steglujan.pdf steglujan.pdf A10BD24 R
STEGLUJAN 15MG/100MG TBL FLM 98
0223064 EU/1/18/1266/014 steglujan.pdf steglujan.pdf A10BD24 R
STEGLUJAN 5MG/100MG TBL FLM 98
0223063 EU/1/18/1266/013 steglujan.pdf steglujan.pdf A10BD24 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11