Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 14
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
STEGLATRO 15MG TBL FLM 14
0222859 EU/1/18/1267/007 steglatro.pdf steglatro.pdf A10BK04 R
STEGLATRO 15MG TBL FLM 28
0222860 EU/1/18/1267/008 steglatro.pdf steglatro.pdf A10BK04 R
STEGLATRO 15MG TBL FLM 30
0222861 EU/1/18/1267/009 steglatro.pdf steglatro.pdf A10BK04 R
STEGLATRO 15MG TBL FLM 30X1
0222862 EU/1/18/1267/010 steglatro.pdf steglatro.pdf A10BK04 R
STEGLATRO 15MG TBL FLM 84
0222863 EU/1/18/1267/011 steglatro.pdf steglatro.pdf A10BK04 R
STEGLATRO 15MG TBL FLM 90
0222864 EU/1/18/1267/012 steglatro.pdf steglatro.pdf A10BK04 R
STEGLATRO 5MG TBL FLM 90
0222858 EU/1/18/1267/006 steglatro.pdf steglatro.pdf A10BK04 R
STEGLATRO 15MG TBL FLM 98
0223066 EU/1/18/1267/014 steglatro.pdf steglatro.pdf A10BK04 R
STEGLATRO 5MG TBL FLM 14
0222853 EU/1/18/1267/001 steglatro.pdf steglatro.pdf A10BK04 R
STEGLATRO 5MG TBL FLM 28
0222854 EU/1/18/1267/002 steglatro.pdf steglatro.pdf A10BK04 R
STEGLATRO 5MG TBL FLM 30
0222855 EU/1/18/1267/003 steglatro.pdf steglatro.pdf A10BK04 R
STEGLATRO 5MG TBL FLM 30X1
0222856 EU/1/18/1267/004 steglatro.pdf steglatro.pdf A10BK04 R
STEGLATRO 5MG TBL FLM 84
0222857 EU/1/18/1267/005 steglatro.pdf steglatro.pdf A10BK04 R
STEGLATRO 5MG TBL FLM 98
0223065 EU/1/18/1267/013 steglatro.pdf steglatro.pdf A10BK04 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11