Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 38
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
STALEVO 175MG/43,75MG/200MG TBL FLM 175
0168501 EU/1/03/260/038 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 175MG/43,75MG/200MG TBL FLM 10
0168497 EU/1/03/260/034 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 175MG/43,75MG/200MG TBL FLM 30
0168498 EU/1/03/260/035 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 175MG/43,75MG/200MG TBL FLM 100
0168499 EU/1/03/260/036 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 175MG/43,75MG/200MG TBL FLM 130
0168500 EU/1/03/260/037 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 75MG/18,75MG/200MG TBL FLM 10
0149069 EU/1/03/260/024 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 75MG/18,75MG/200MG TBL FLM 30
0149070 EU/1/03/260/025 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 75MG/18,75MG/200MG TBL FLM 100
0149071 EU/1/03/260/026 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 175
0027198 EU/1/03/260/013 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 150MG/37,5MG/200MG TBL FLM 175
0027199 EU/1/03/260/015 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 130
0029439 EU/1/03/260/016 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 100MG/25MG/200MG TBL FLM 130
0029440 EU/1/03/260/017 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 150MG/37,5MG/200MG TBL FLM 130
0029441 EU/1/03/260/018 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 200MG/50MG/200MG TBL FLM 10
0029442 EU/1/03/260/019 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 200MG/50MG/200MG TBL FLM 30
0029443 EU/1/03/260/020 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 200MG/50MG/200MG TBL FLM 100
0029444 EU/1/03/260/021 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 200MG/50MG/200MG TBL FLM 130
0029445 EU/1/03/260/022 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 200MG/50MG/200MG TBL FLM 175
0029446 EU/1/03/260/023 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 100MG/25MG/200MG TBL FLM 175
0027200 EU/1/03/260/014 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 10
0027647 EU/1/03/260/001 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11