Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 16
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SILDENAFIL IBSA 50 MG 50MG POR FLM DIS 2
0103565 83/ 485/16-C     G04BE03 B
SILDENAFIL IBSA 25 MG 25MG POR FLM DIS 2
0103561 83/ 484/16-C     G04BE03 B
SILDENAFIL IBSA 50 MG 50MG POR FLM DIS 8
0103567 83/ 485/16-C     G04BE03 B
SILDENAFIL IBSA 50 MG 50MG POR FLM DIS 12
0103568 83/ 485/16-C     G04BE03 B
SILDENAFIL IBSA 75 MG 75MG POR FLM DIS 2
0103569 83/ 486/16-C     G04BE03 B
SILDENAFIL IBSA 75 MG 75MG POR FLM DIS 4
0103570 83/ 486/16-C     G04BE03 B
SILDENAFIL IBSA 75 MG 75MG POR FLM DIS 8
0103571 83/ 486/16-C     G04BE03 B
SILDENAFIL IBSA 75 MG 75MG POR FLM DIS 12
0103572 83/ 486/16-C     G04BE03 B
SILDENAFIL IBSA 100 MG 100MG POR FLM DIS 2
0103573 83/ 487/16-C     G04BE03 B
SILDENAFIL IBSA 100 MG 100MG POR FLM DIS 4
0103574 83/ 487/16-C     G04BE03 B
SILDENAFIL IBSA 100 MG 100MG POR FLM DIS 8
0103575 83/ 487/16-C     G04BE03 B
SILDENAFIL IBSA 100 MG 100MG POR FLM DIS 12
0103576 83/ 487/16-C     G04BE03 B
SILDENAFIL IBSA 25 MG 25MG POR FLM DIS 12
0103564 83/ 484/16-C     G04BE03 B
SILDENAFIL IBSA 25 MG 25MG POR FLM DIS 8
0103563 83/ 484/16-C     G04BE03 B
SILDENAFIL IBSA 25 MG 25MG POR FLM DIS 4
0103562 83/ 484/16-C     G04BE03 B
SILDENAFIL IBSA 50 MG 50MG POR FLM DIS 4
0103566 83/ 485/16-C     G04BE03 B

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. listopad 2021 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. říjen 2021 v 01:12