Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 16
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SILANDYL 100MG POR FLM DIS 2
0231670 83/ 487/16-C silandyl.pdf silandyl.pdf G04BE03 R
SILANDYL 75MG POR FLM DIS 12
0231685 83/ 486/16-C silandyl.pdf silandyl.pdf G04BE03 R
SILANDYL 100MG POR FLM DIS 8
0231672 83/ 487/16-C silandyl.pdf silandyl.pdf G04BE03 R
SILANDYL 100MG POR FLM DIS 12
0231673 83/ 487/16-C silandyl.pdf silandyl.pdf G04BE03 R
SILANDYL 25MG POR FLM DIS 2
0231674 83/ 484/16-C silandyl.pdf silandyl.pdf G04BE03 R
SILANDYL 25MG POR FLM DIS 4
0231675 83/ 484/16-C silandyl.pdf silandyl.pdf G04BE03 R
SILANDYL 25MG POR FLM DIS 8
0231676 83/ 484/16-C silandyl.pdf silandyl.pdf G04BE03 R
SILANDYL 25MG POR FLM DIS 12
0231677 83/ 484/16-C silandyl.pdf silandyl.pdf G04BE03 R
SILANDYL 50MG POR FLM DIS 2
0231678 83/ 485/16-C silandyl.pdf silandyl.pdf G04BE03 R
SILANDYL 50MG POR FLM DIS 4
0231679 83/ 485/16-C silandyl.pdf silandyl.pdf G04BE03 R
SILANDYL 50MG POR FLM DIS 8
0231680 83/ 485/16-C silandyl.pdf silandyl.pdf G04BE03 R
SILANDYL 50MG POR FLM DIS 12
0231681 83/ 485/16-C silandyl.pdf silandyl.pdf G04BE03 R
SILANDYL 75MG POR FLM DIS 2
0231682 83/ 486/16-C silandyl.pdf silandyl.pdf G04BE03 R
SILANDYL 75MG POR FLM DIS 4
0231683 83/ 486/16-C silandyl.pdf silandyl.pdf G04BE03 R
SILANDYL 75MG POR FLM DIS 8
0231684 83/ 486/16-C silandyl.pdf silandyl.pdf G04BE03 R
SILANDYL 100MG POR FLM DIS 4
0231671 83/ 487/16-C silandyl.pdf silandyl.pdf G04BE03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. listopad 2021 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. říjen 2021 v 01:12