Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 32
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SEGLUROMET 7,5MG/850MG TBL FLM 60
0222895 EU/1/18/1265/019 segluromet.pdf segluromet.pdf A10BD23 R
SEGLUROMET 7,5MG/850MG TBL FLM 168
0222896 EU/1/18/1265/020 segluromet.pdf segluromet.pdf A10BD23 R
SEGLUROMET 7,5MG/850MG TBL FLM 56
0222894 EU/1/18/1265/018 segluromet.pdf segluromet.pdf A10BD23 R
SEGLUROMET 7,5MG/850MG TBL FLM 30X1
0222893 EU/1/18/1265/017 segluromet.pdf segluromet.pdf A10BD23 R
SEGLUROMET 7,5MG/850MG TBL FLM 180
0222897 EU/1/18/1265/021 segluromet.pdf segluromet.pdf A10BD23 R
SEGLUROMET 7,5MG/1000MG TBL FLM 14
0222898 EU/1/18/1265/022 segluromet.pdf segluromet.pdf A10BD23 R
SEGLUROMET 7,5MG/1000MG TBL FLM 28
0222899 EU/1/18/1265/023 segluromet.pdf segluromet.pdf A10BD23 R
SEGLUROMET 7,5MG/1000MG TBL FLM 30X1
0222900 EU/1/18/1265/024 segluromet.pdf segluromet.pdf A10BD23 R
SEGLUROMET 7,5MG/1000MG TBL FLM 56
0222901 EU/1/18/1265/025 segluromet.pdf segluromet.pdf A10BD23 R
SEGLUROMET 7,5MG/1000MG TBL FLM 60
0222902 EU/1/18/1265/026 segluromet.pdf segluromet.pdf A10BD23 R
SEGLUROMET 7,5MG/1000MG TBL FLM 168
0222903 EU/1/18/1265/027 segluromet.pdf segluromet.pdf A10BD23 R
SEGLUROMET 7,5MG/1000MG TBL FLM 180
0222904 EU/1/18/1265/028 segluromet.pdf segluromet.pdf A10BD23 R
SEGLUROMET 2,5MG/850MG TBL FLM 196(4X49)
0223015 EU/1/18/1265/029 segluromet.pdf segluromet.pdf A10BD23 R
SEGLUROMET 2,5MG/1000MG TBL FLM 196(4X49)
0223016 EU/1/18/1265/030 segluromet.pdf segluromet.pdf A10BD23 R
SEGLUROMET 7,5MG/850MG TBL FLM 196(4X49)
0223017 EU/1/18/1265/031 segluromet.pdf segluromet.pdf A10BD23 R
SEGLUROMET 7,5MG/1000MG TBL FLM 196(4X49)
0223018 EU/1/18/1265/032 segluromet.pdf segluromet.pdf A10BD23 R
SEGLUROMET 2,5MG/850MG TBL FLM 14
0222877 EU/1/18/1265/001 segluromet.pdf segluromet.pdf A10BD23 R
SEGLUROMET 2,5MG/850MG TBL FLM 28
0222878 EU/1/18/1265/002 segluromet.pdf segluromet.pdf A10BD23 R
SEGLUROMET 2,5MG/850MG TBL FLM 30X1
0222879 EU/1/18/1265/003 segluromet.pdf segluromet.pdf A10BD23 R
SEGLUROMET 2,5MG/850MG TBL FLM 56
0222880 EU/1/18/1265/004 segluromet.pdf segluromet.pdf A10BD23 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11