Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PNEUMOVAX 23 INJ SOL ISP 1X0,5ML
0236387 59/ 369/18-C pneumovax2.pdf pneumovax2.pdf J07AL01 R
PNEUMOVAX 23 INJ SOL ISP 1X0,5ML+SJ
0236388 59/ 369/18-C pneumovax2.pdf pneumovax2.pdf J07AL01 R
PNEUMOVAX 23 INJ SOL ISP 10X0,5ML
0237304 59/ 369/18-C pneumovax2.pdf pneumovax2.pdf J07AL01 R
PNEUMOVAX 23 INJ SOL ISP 10X0,5ML+20SJ
0237302 59/ 369/18-C pneumovax2.pdf pneumovax2.pdf J07AL01 R
PNEUMOVAX 23 INJ SOL ISP 10X0,5ML+10SJ
0237303 59/ 369/18-C pneumovax2.pdf pneumovax2.pdf J07AL01 R
PNEUMOVAX 23 INJ SOL ISP 1X0,5ML+2SJ
0236389 59/ 369/18-C pneumovax2.pdf pneumovax2.pdf J07AL01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11